naar top

1 t/m 30 maart 2023: openbaar onderzoek onteigening voor vernieuwen bruggen in Ranst en Nijlen

01 maart ’23 (wo)
Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd voor de vernieuwing van de bruggen in Ranst en Nijlen. Daarvoor zullen er onroerende goederen verworven worden in die gemeenten. De onteigening maakt de vernieuwing van de bruggen Mol-Ter-Nete over het Netekanaal en de Kleine Nete mogelijk.

Probleem

De brug Mol-Ter-Nete over het Netekanaal ter hoogte van de gemeenten Ranst en Nijlen is één van de bruggen over het Netekanaal die ong. 1.5 m verhoogd moet worden. Schepen met drie lagen containers zullen dan over het Netekanaal kunnen varen. Zo wordt de missing-link tussen het Albertkanaal en de Schelde weggewerkt.

De brug over de Kleine Nete werd in 1938 gebouwd en is dus aan vervanging toe. Door de vereiste verhoging van de brug over het Netekanaal en vermits deze brug aansluit op de
overbrugging van de Kleine Nete en bijkomend het licht gewijzigde tracé, wordt de brug over de Kleine Nete ook vernieuwd.

Daarnaast uitten de verschillende initiatiefnemers de uitdrukkelijke wens om op korte termijn de N116 ter hoogte van Ranst, Nijlen en Zandhoven beter en veiliger in te richten met o.a. fietspaden die afgescheiden zijn van de rijbaan. Beide bruggen zijn niet breed genoeg om op een veilige manier de aansluiting op de toekomstige vrijliggende fietspaden mogelijk te maken.

Oplossing

Binnen het voorgestelde project zullen de nieuwe bruggen gelijktijdig gebouwd worden naast de bestaande infrastructuur. De verkeershinder en eventuele overlast worden zo beperkt.
Door de grotere doorvaarthoogte van de bruggen zullen de aanloophellingen over een langere afstand verheven komen te liggen. Om de aanpalende terreinen te doen aansluiten op de nieuwe infrastructuur zullen er langs het hele tracé nieuwe taluds gebouwd worden. Omdat de beschikbare ruimte voor zowel de nieuwe bruginfrastructuur als voor de taluds onvoldoende is, moet er tot onteigening overgegaan worden.

Naast de nieuwe bruggen zullen er ook nieuwe aansluitingen voorzien worden voor voertuigen, fietsers en wandelaars. Op de rechteroever van het Netekanaal komt een fietshelling die de verbinding vormt tussen de nieuwe brug en het bestaande jaagpad.
Het jaagpad op de linkeroever van de Kleine Nete zal onder de nieuwe brug doorgetrokken worden, zodat gebruikers van het jaagpad niet langer de Broechemsesteenweg moeten
kruisen.

Waar de nieuwe toegangshellingen de bestaande beken en grachten kruisen, zullen
waar nodig oeververstevigingen aangebracht worden. In de bestaande kokers komen
faunapassages. Ter compensatie van het voorliggende project wordt bijkomende waterbuffering voorzien door enerzijds het afgraven van een bestaand dijklichaam lang de Molenbeek.

Documenten inkijken

Alle nota's, plannen en besluiten zijn bijgevoegd of kunnen na afspraak ingekeken worden bij de dienst Omgeving.

Bezorg je opmerkingen

Van 1 tot en met 30 maart 2023 kan je schriftelijk reageren door je bezwaarschrift

  • aangetekend te versturen naar
    • het College van Burgemeester en Schepenen, Gustaaf Peetersstraat 7, 2520 Ranst
    • De Vlaamse Waterweg nv, afdeling regio Centraal, Havenstraat 44, 3500 Hasselt
  • tegen ontvangstbewijs af te geven
    • in het gemeentehuis van Ranst;
    • bij De Vlaamse Waterweg nv, afdeling Regio Centraal, Havenstraat 44, 3500 Hasselt
Nieuwsoverzicht
Mol ter Nete brug

Openingsuren & contact

Dienst omgeving

adres
Van den Nestlaan 1102520 Ranst (Broechem)
Tel. tel.
03 470 10 83
e-mail
omgeving@ranst.be

Openingsuren

Vandaag open van 9 tot 12 uur
Morgen gesloten

Wij werken op afspraak.

Een afspraak maken

doe je bij voorkeur online of via 03 470 10 83.

Deel deze pagina