naar top

19 april t/m 17 juni 2022: openbaar onderzoek: 'Ontwerp-PAS en -plan-MER'

04 april ’22 (ma)
Van 19 april tot en met 17 juni 2022 loopt er een openbaar onderzoek over het Ontwerp-PAS en -plan-MER

De Vlaamse overheid heeft een ontwerp programmatische aanpak stikstof (PAS) opgesteld. Daarbij werd ook een ontwerp plan-milieueffectrapport (ontwerp-plan-MER) opgemaakt dat de effecten van de PAS op het leefmilieu onderzoekt.

Doel van de PAS

De PAS heeft als centraal doel bij te dragen aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor Europees beschermde natuur door de depositie van stikstof op Speciale Beschermingszones aangewezen in toepassing van de Habitatrichtlijn (SBZ-H) structureel en planmatig terug te dringen. De PAS moet ook een toekomstgericht, werkbaar en rechtszeker kader bieden voor vergunning- en toestemmingsverlening, rekening houdend met ecologische, sociale en economische randvoorwaarden.

Met de PAS geeft de Vlaamse Regering zuurstof aan duurzame economische ontwikkeling, het leefmilieu en het ondernemerschap in Vlaanderen.

Onderdelen van de PAS

De PAS baseert zich op een gebiedsgerichte analyse van de emissies en de depositie van stikstofoxiden en ammoniak. De PAS is opgevat als een omvattend realisatiegericht programma, met als belangrijkste onderdelen:

 • Brongerichte maatregelen om de emissie en depositie van stikstof te verminderen;
 • Een stikstofsaneringsplan met herstelmaatregelen voor de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu in SBZ-H;
 • Kaders voor de beoordeling van de impact van activiteiten die stikstofoxiden of ammoniak uitstoten;
 • Een pakket flankerende maatregelen om sectorinspanningen te ondersteunen;
 • Een systeem voor monitoring en borging van de programmadoelen.

Openbaar onderzoek

Van 19 april tot en met 17 juni 2022 loopt er een openbaar onderzoek over dit ontwerp-PAS en het bijhorende ontwerp-plan-MER.

Je kan het ontwerp-PAS, het bijhorende ontwerp-plan-MER en de richtlijnen vanaf 19 april 2022 online inkijken op www.omgeving.vlaanderen.be/openbaar-onderzoek-pas. Daar vind je ook meer informatie over het openbaar onderzoek. Heb je geen computer of internet, dan kan je deze documenten ook op afspraak (digitaal) inkijken bij het Departement Omgeving in Brussel. Je maakt hiervoor een afspraak via het nummer 02 553 75 86 of je stuurt een mail naar SIDO.omgeving@vlaanderen.be.

Opmerkingen en bezwaren indienen

Opmerkingen of bezwaren kan je van 19 april tot en met 17 juni 2022 via e-mail of brief indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Opmerkingen en bezwaren die te laat worden ingediend, worden niet behandeld.

Hoe een opmerking of bezwaar indienen?

 • Via e-mail
  o Vermeld minstens je naam en adres;
  o Mail je opmerking of bezwaar naar omgeving@ranst.be
 • Per brief
  o Vermeld minstens je naam en adres;
  o Verstuur je brief naar:
           Gemeentebestuur Ranst
           College van burgemeester en schepenen
           Dienst omgeving
           Gustaaf Peetersstraat 7
           2520 Ranst

Nieuwsoverzicht
logo_Vlaamse overheid

Openingsuren & contact

Dienst omgeving

adres
Van den Nestlaan 1102520 Ranst (Broechem)
Tel. tel.
03 470 10 83
e-mail
omgeving@ranst.be

Openingsuren

Vandaag open van 9 tot 12 uur en 14 tot 16.30 uur
Morgen gesloten

Wij werken op afspraak.

Een afspraak maken doe je bij voorkeur online of via 03 470 10 83.

Lees meer artikels over

Deel deze pagina