naar top

Oproep kandidaatstelling overname beheer van percelen ANB

26 augustus ’21 (do)
Het Agentschap Natuur en Bos wil het beheer van een aantal percelen overdragen en doet hiervoor een oproep tot kandidaatstelling.

Wil jij je kandidaat stellen als beheerder? Dien dan uiterlijk 10 oktober 2021 een motivatienota in bij Natuur en Bos, t.a.v. Martine Waterinckx (Havenlaan 88 bus 75 te 1000 Brussel - martine.waterinckx@vlaanderen.be).

Toon daarin aan dat jij de meest aangewezen beheerder bent aan de hand van volgende criteria:

  1. Voorstel van beheer om de vooropgestelde Europese instandhoudingsdoelen en/of regionaal belangrijke biotopen te realiseren;
  2. Als je een ander natuurdoel wil realiseren, wordt gevraagd dit te motiveren en een voorstel van beheer toe te voegen.

Bijkomende informatie over de percelen, procedure en wederzijdse verbintenissen vind je op https://www.natuurenbos.be/beheeroverdracht.

Nieuwsoverzicht
logo_agentschap natuur en bos

Deel deze pagina