naar top

Startnota Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan leidingstraat Antwerpen-Ruhr

24 maart ’21 (wo)
De Vlaamse overheid maakt een uitvoeringsplan om een reservatiestrook vast te leggen voor een ondergrondse leidingstraat tussen de Antwerpse haven en het Ruhrgebied. Een leidingstraat is een zone van 45 m breed waarin 5 à 8 pijpleidingen gebundeld kunnen worden. De aantakkingen zijn 35 m breed.

Tracés

De startnota voor de opmaak van het GRUP stelt drie te onderzoeken tracés voor: een noordelijk, een zuidelijk en een gecombineerd centraal tracé. Het beginpunt van elk tracé takt aan op bestaande leidingen en bedrijven in de Antwerpse haven, ter hoogte van de Tijsmanstunnel. Het eindpunt kruist de Maas via Dilsen-Stokkem of via Maasmechelen. Naar de centrale chemieclusters langs het Albertkanaal lopen aantakkingen.

Wat is de impact van een leidingstraat?

De aanleg van een leidingstraat is een ingrijpend werk. Na de aanleg blijven de bestemming en het
bestaande ruimtegebruik boven de grond zoveel mogelijk behouden. Landbouw, natuurontwikkeling of recreatie blijven mogelijk. Niet toegelaten boven de leidingstraat zijn bomen, diep wortelende struiken en bebouwing.

Inspraak en infomoment

Van 2 maart 2021 tot 30 april 2021 loopt de publieke raadpleging en kan je reageren op de startnota.

Op 25 en 30 maart en op 6, 8, 13, 15, 20 en 22 april 2021 is er een digitaal infomoment van 19-21 uur. Inschrijven hiervoor is verplicht en kan via 02 553 38 00 of via deze link.

Meer info

www.omgeving.vlaanderen.be/grups/leidingstraat-Antwerpen-Ruhr 

Nieuwsoverzicht
trace leidingstraat Antwerpse haven - Ruhrgebied

Openingsuren & contact

Dienst omgeving

adres
Van den Nestlaan 1102520 Ranst (Broechem)
Tel. tel.
03 470 10 83
e-mail
omgeving@ranst.be

Openingsuren

Vandaag open van 9 tot 12 uur en 14 tot 19 uur
Morgen open van 9 tot 12 uur en 14 tot 16.30 uur

Door de coronamaatregelen vragen wij je om je bezoek aan het gemeentehuis, het ocmw en andere gemeentediensten zoveel mogelijk uit te stellen.
Voor dringende zaken en als het echt niet anders kan, maak je een afspraak met de betrokken dienst(en).

Deel deze pagina