naar top

Coronamaatregelen Ranst 19 oktober 2020, 14 uur

13 oktober ’20 (di)

Met welke regels moeten we rekening houden?

Samenvatting van de  maatregelen die ingaan op 19 oktober

Organisatie van de arbeid

Ondernemingen en verenigingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten

Verplaatsingen en samenscholingen

Mondmaskers

Kleurcode oranje voor de sportsector

Jeugdwerk gaat naar code oranje

Alle actuele info over het Corona-virus

Oproep van de huisartsenwachtpost

---------------------------------------------------------------------------------------

Met welke regels moeten we rekening houden?

 • De hygiënemaatregelen blijven essentieel (was regelmatig de handen).
 • Buitenactiviteiten blijven de voorkeur genieten.
 • Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen bij contacten met personen die tot een risicogroep behoren.
 • De veiligheidsafstand van 1,5 meter blijft gelden.
 • Het is niet langer verplicht om buiten een mondmasker te dragen, behalve op drukke plaatsen en op plaatsen waar de veiligheidsafstand van 1,5 meter niet gegarandeerd kan worden.
 • Het mondmasker blijft nog wel verplicht op het openbaar vervoer, in winkels en in bioscoopzalen.
 • De quarantaine periode wordt ingekort tot 7 dagen: wie Covid-19-symptomen heeft, neemt contact op met de huisarts. In afwachting van het resultaat blijft men in quarantaine. Als na de coronatest blijkt dat je positief bent, blijft de quarantaine van een week gelden. Is de test negatief, dan mag je meteen uit quarantaine.
 • Een coronatest is enkel nodig wanneer je in nauw contact bent geweest met een persoon die positief getest werd.

Terug naar boven

Samenvatting van de maatregelen die ingaan 19 oktober

 • Knuffelcontacten (nauwe contacten) worden beperkt tot max. 1 persoon
 • Privésamenkomsten worden beperkt tot 4 dezelfde personen per twee weken.
 • Samenscholingen op openbaar domein worden beperkt tot maximaal 4 personen.
 • Telewerk wordt de regel, voor functies die zich ertoe lenen met respect voor de continuïteit van de bedrijfsvoering, activiteiten en dienstverlening.
 • Markten en kleine kermissen blijven open, maar het nuttigen van drank en voeding wordt verboden. Rommelmarkten, brocantes en kleine kerstmarkten zijn verboden.
 • Cafés en restaurants worden gesloten. Dit geldt voor een periode van vier weken, en wordt geëvalueerd na twee weken. Afhalen van maaltijden blijft mogelijk tot 22 uur. Recepties en banketten verzorgd door een professionele catering/traiteur onderneming zijn verboden, behalve in hotels voor de verblijvende gasten en koffietafel bij uitvaarten (max. 40 personen).
 • Nachtwinkels moeten sluiten om 22 uur. Er is een verbod op alcoholverkoop vanaf 20 uur.
 • Verbod om zich op de openbare ruimte te begeven tussen 24 en 5 uur, behalve voor essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen, zoals onder meer dringende medische redenen, professionele verplaatsingen en woon-werk verkeer.
 • Voor indoor activiteiten blijven de bestaande protocollen gelden tot aan evaluatie op 23 oktober. Er komt een verbod op de verkoop van drank en voeding.
 • Sportwedstrijden: compartimenten worden gehalveerd van 400 naar 200 toeschouwers (professioneel) of enkel met leden van hetzelfde huishouden (amateurs). Kantines en drankgelegenheden worden gesloten.

Terug naar boven

Organisatie van de arbeid

Telethuiswerk is de regel bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent, in de mate dat de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten en de dienstverlening dit toelaat.

Terug naar boven

Ondernemingen en verenigingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten

De inrichtingen die behoren tot de horecasector en andere eet- en drankgelegenheden zijn gesloten, behalve voor het aanbieden en leveren van afhaalmaaltijden en niet-alcoholische dranken om mee te nemen tot ten laatste 22 uur.

De volgende ondernemingen of onderdelen van ondernemingen blijven gesloten:

1° de jacuzzi’s, stoomcabines en hammams, behalve indien hun gebruik privé is;

2° de discotheken en dancings;

3° de feest- en receptiezalen, behalve voor de organisatie van rouwmaaltijden na begrafenissen en crematies

Winkels mogen open blijven volgens de gebruikelijke dagen en uren, behoudens andersluidende bepalingen.

Nachtwinkels mogen geopend blijven vanaf het gebruikelijke openingsuur tot 22 uur.

De verkoop van alcoholische dranken is in alle inrichtingen, met inbegrip van automaten, verboden vanaf 20 uur tot 5 uur ’s morgens.

Het aanbieden en nuttigen ter plaatse van drank en voeding is verboden.

Terug naar boven

Verplaatsingen en samenscholingen

Het is verboden om zich op de openbare weg en in de openbare ruimte te bevinden tussen 0 uur en 5 uur ’s morgens, behalve in geval van essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen, zoals onder meer:

- om toegang te hebben tot medische zorgen;

- om bijstand en zorgen te voorzien voor oudere personen, voor

minderjarigen, voor personen met een handicap en voor kwetsbare personen;

- het uitvoeren van de professionele verplaatsingen, met inbegrip van het woon-werkverkeer

Het samenscholingsverbod van meer dan 4 personen is van kracht kinderen jonger dan 12 jaar niet meegeteld.

Ieder huishouden mag maximum vier dezelfde personen per 14 dagen, kinderen jonger dan 12 jaar niet meegeteld, in huis ontvangen.

In afwijking daarvan mogen er:

Maximum 50 personen aanwezig zijn op volgende activiteiten:

 • activiteiten in georganiseerd verband, in het bijzonder door een club of vereniging, steeds in aanwezigheid van een meerderjarige trainer of begeleider;
 • de kampen en stages volgens het protocol en mits toelating van de gemeente;

Een publiek van maximum 400 personen mag evenementen en voorstellingen bijwonen, voor zover deze buiten worden georganiseerd met naleving van de protocollen.

Terug naar boven

Mondmaskers

Vanaf de leeftijd van 12 jaar ben je verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker op de volgende plaatsen:

 • de winkels en de winkelcentra en elke private of publieke druk bezochte plaats bepaald door de bevoegde lokale overheid en afgebakend met een aanplakking die de tijdstippen preciseert waarop de verplichting van toepassing is;
 • de bibliotheken;
 • de openbare gebouwen (voor de publiek toegankelijke delen);
 • het recyclagepark;
 • op het openbaar vervoer;
 • de bioscopen, de casino’s en de speelautomatenhallen;
 • de musea, theater-, concert-, conferentiezalen en auditoria;
 • de gebedshuizen en bezinningsplaatsen;
 • in de omgeving van onderwijsinstellingen. Deze verplichting geldt tijdens de gebruikelijke in- en uitlooptijden van de onderwijsinstelling, binnen een straal van 200 meter van de in- en uitgangen ervan: kleuter-, lager-, secundair-, hoger-, universitair- en volwassenenonderwijs.

Terug naar boven

Kleurcode oranje voor de sportsector

Vanaf woensdag 14 oktober schakelt de sportsector in heel Vlaanderen naar code oranje. Concreet betekent dit dat indoorsportactiviteiten waarbij geen anderhalve meter afstand bewaard kan worden tijdelijk verboden worden voor iedereen boven 12 jaar. Voor sporters onder 12 jaar verandert er op dat vlak niets. De kleedkamers en douches sluiten, behalve in zwembaden.

De sportkantines zijn open en volgen de richtlijnen van de horeca. Publiek is toegelaten op sportactiviteiten conform de bepalingen daarover in het Ministerieel Besluit en de toepassing van het Covid Event Risk Model (CERM).
Tijdens de herfstvakantie kunnen sportkampen doorgaan in kleinere groepen, volgens de protocollen die gelden voor alle jeugdkampen.

De verstrengde maatregelen worden na de herfstvakantie opnieuw geëvalueerd. 

Terug naar boven

Jeugdwerk gaat naar code oranje

Vanaf 14 oktober schakelt ook het jeugdwerk over op code oranje . Net als bij code geel wordt een groot deel van de jeugdwerkregels die gelden sinds de zomer doorgetrokken. In kleurcode oranje verkleint de bubbel voor +12-jarigen bij binnenactiviteiten naar 20 kinderen of jongeren. Het dragen van een mondmasker is tijdens die activiteiten verplicht. Voor buitenactiviteiten blijft een bubbel van 50 mogelijk en moet geen mondmasker gedragen worden.

Terug naar boven

---------------------------------------------------------------------------------------------

Alle actuele info over het Corona-virus vind je op:

www.info-coronavirus.be/nl

De FOD Volksgezondheid houdt de website up-to-date, dus daar vind je makkelijk de laatste en meest correcte info.

De volgende (gratis) telefoonnummers zijn beschikbaar voor alle burgers met vragen:

 • voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800 14 689;
 • voor vragen over economie: 0800 120 33;

Ook op de Twitter-account (@be_gezondheid) en Facebook-pagina vind je alle nieuwe ontwikkelingen en het hygiëneadvies waarmee je je kan beschermen tegen dit virus.

Terug naar boven

Oproep van de huisartsenwachtpost

Voordat je langsgaat bij de huisartsenwachtpost moet je steeds eerst een afspraak maken!

Terug naar boven

Nieuwsoverzicht
coronavirus

Openingsuren & contact

noodplanambtenaar

adres
Gustaaf Peetersstraat 72520 Ranst
e-mail
noodplanning@ranst.be

Deel deze pagina