naar top

Coronamaatregelen Ranst 30 november 2020

13 oktober ’20 (di)

Met welke regels moeten we rekening houden?

Samenvatting van de maatregelen die ingaan op 1 december

Samenvatting van de maatregelen die ingingen op 2 november

Vlaamse Regering - extra maatregelen sinds 28 oktober

Samenvatting van de  maatregelen die ingingen op 19 oktober

Ondernemingen en verenigingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten

Verplaatsingen en samenscholingen

Mondmaskers

Alle actuele info over het Corona-virus

Oproep van de huisartsenwachtpost

 
 
Mensen die lokale hulp nodig hebben, kunnen altijd terecht bij de dienst Zorg en Welzijn op het nummer 03 385 38 88 of via mail: zorg.welzijn@ranst.be
 
 

Met welke regels moeten we rekening houden?

 • De hygiënemaatregelen blijven essentieel (was regelmatig de handen).
 • Buitenactiviteiten blijven de voorkeur genieten.
 • Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen bij contacten met personen die tot een risicogroep behoren.
 • De veiligheidsafstand van 1,5 meter blijft gelden.
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht in bepaalde inrichtingen en bepaalde specifieke situaties, alsook in elke situatie waarin de regels van social distancing niet kunnen worden nageleefd.
 • De quarantaine periode wordt ingekort tot 7 dagen: wie Covid-19-symptomen heeft, neemt contact op met de huisarts. In afwachting van het resultaat blijft men in quarantaine. Als na de coronatest blijkt dat je positief bent, blijft de quarantaine van een week gelden. Is de test negatief, dan mag je meteen uit quarantaine.
 • Een coronatest is enkel nodig wanneer je in nauw contact bent geweest met een persoon die positief getest werd.

Terug naar boven

Samenvatting van de maatregelen die ingaan op 1 december

          1. Heropening van winkels onder strikte voorwaarden

Niet-essentiële winkels mogen opnieuw openen vanaf 1 december 2020. Er gelden echter strikte hygiënische voorwaarden:

 • Strikte opvolging van de basisregels zoals handen wassen, afstand houden en het dragen van een mondmasker.
 • Preventiemaatregelen moeten zichtbaar aangekondigd zijn voor alle bezoekers, inclusief personeelsleden en leveranciers.
 • Aan de ingang moet ontsmettende handgel ter beschikking zijn; iedereen die de winkel betreedt moet zijn/haar handen ontsmetten. 
 • Personeel krijgt een passende opleiding.
 • Individueel winkelen met één volwassene per winkelbeurt. Het gezelschap van kinderen tot en met 18 jaar wordt zoveel mogelijk beperkt. 
 • Een winkelbezoek wordt tot een minimum beperkt en duurt maximaal 30 minuten.
 • Winkels zijn verantwoordelijk voor het beheer van de wachtrijen buiten de winkel.  Er moet toezicht zijn op buitenstaande wachtende winkelaars, zodat de afstandsregels gerespecteerd worden. De organisatie buiten de winkel gebeurt volgens de richtlijnen van de lokale overheden.

De voorwaarden hebben ook betrekking op het maximaal aantal klanten per vierkante meter toegankelijke vloeroppervlakte:

 • Voor winkels geldt de norm van één klant per 10 m².
 • Winkels met een oppervlakte van minder dan 20 m² laten maximaal 2 klanten tegelijk toe, mits respecteren van de afstandsregels.
 • Grote winkels van meer dan 400 m² dienen verplicht een toegangscontrole te voorzien.
 • De toegang tot de winkelcentra, winkelstraten en parkings wordt door de bevoegde gemeentelijke overheid, in overeenstemming met de instructies van de minister van Binnenlandse Zaken, zo georganiseerd, dat de afstandsregels kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.
 • Musea en zwembaden mogen openen conform het protocol van hun sector.

  2. Kerstperiode

  Ook tijdens de kerstperiode blijven de sociale contactregels gelden. Alleenstaanden zullen op kerstavond of kerstdag wel hun beide contacten tegelijkertijd kunnen ontvangen om tegemoet te komen aan hun psychosociaal welzijn. 
  Voor samenkomsten buiten blijft de regel van vier gelden.
  De avondklok tussen middernacht en 5 uur blijft van kracht, net als het geldende samenscholingsverbod. Er komt ook een algemeen verbod op het verkopen en afsteken van vuurwerk.

Samenvatting van de maatregelen die ingingen op 2 november

         1. Sociaal leven

 • Elk gezinslid heeft recht op 1 knuffelcontact. Gezinnen mogen maar één knuffelcontact tegelijk thuis uitnodigen. Men kan geen ander bezoek thuis ontvangen. Er is een uitzondering voor mensen die alleen wonen: zij mogen naast hun knuffelcontact nog 1 persoon uitnodigen, maar niet tegelijkertijd.
 • Samenkomsten buiten: regel van vier, op veilige afstand
 • Begrafenissen met maximaal 15 aanwezigen. Zonder maaltijd of receptie achteraf.
 • Gebedshuizen open, maar zonder eredienst. Bijeenkomsten van maximaal 4 personen, met mondmasker en op veilige afstand.
 • Huwelijken vinden enkel plaats in aanwezigheid van de echtgenoten, de getuigen en de ambtenaar van de burgerlijke stand.
 • De grenzen worden niet gesloten conform Europese afspraken, maar buitenlandse reizen worden ten stelligste afgeraden.

  2. Economisch leven
 • Telewerk is verplicht, overal waar het kan. Waar telewerk niet mogelijk is, zijn mondmaskers en ventilatie verplicht. Bedrijfskantines gaan dicht.
 • De vakantieparken en campings worden in hun integraliteit gesloten vanaf 3 november.
 • Hotels en B&Bs blijven open, maar de restaurants en bars gaan dicht. Maaltijden worden genuttigd op kamer.
 • Huis-aan-huis- en leurdersactiviteiten, van welke aard dan ook, zijn verboden
 • Niet-medische contactberoepen sluiten. 
 • Dierenparken sluiten.

  3. Scholen
 • Voor alle onderwijsniveaus hervatten de lessen op maandag 16 november.
 • Voor het secundair onderwijs gaan de leerlingen van de tweede en derde graad over op maximaal 50% contactonderwijs en dit tot 1 december. Vóór 1 december evalueren we of tot 100% contactonderwijs opnieuw mogelijk is.
 • Voor het hoger onderwijs wordt afstandsonderwijs gegeven:
  • Voor de eerstejaars: tot 1 december wanneer zij opnieuw contactonderwijs kunnen volgen. 
  • Voor de ouderejaars minstens tot het einde van het kalenderjaar.
 • Leerkrachten vergaderen online; dat geldt ook voor pedagogische studiedagen.
 • Geen fysieke teambuildings

Terug naar boven

Vlaamse Regering - extra maatregelen sinds 28 oktober

Het streefdoel van de extra maatregelen is om het aantal sociale contacten maximaal te beperken. Op die manier wil men de verspreiding van het virus een halt toeroepen en de curve doen dalen van zowel het aantal besmettingen, het aantal hospitalisaties en de bezettingsgraad op de Intensieve Zorgen.


ALGEMEEN

 • Er komt geen algemene mondmaskerplicht.
 • Er geldt een samenscholingsverbod vanaf 4 personen, kinderen onder 12 jaar niet meegerekend.
 • De avondklok blijft van kracht tussen middernacht en 5 uur.

 VRIJE TIJD

 • Alle georganiseerde vrijetijdsbesteding boven 12 jaar wordt stopgezet. Jeugd- en sportkampen voor jongeren onder 12 jaar zijn wel nog toegelaten, maar zonder overnachting.
 • Indoor activiteiten zijn verboden. Dat houdt in dat zwembaden, binnenspeeltuinen, bowling, bioscopen, fitnesscentra, wellnesscentra en sauna’s, casino’s en gokkantoren moeten sluiten.
 • Alle evenementen (kermissen, rommelmarkten, kerstmarkten, winterdorpen, schaatsbanen, …) worden verboden. Alleen de wekelijkse markten mogen doorgaan.

CULTUUR, JEUGD EN SPORT

 • Alle cultuurhuizen gaan dicht. Zowel de activiteiten van de professionele sector als socio-culturele activiteiten worden stopgezet.
 • Alle sportactiviteiten boven 12 jaar zijn verboden.
  • Professionele sportbeoefening kan wel nog, maar zonder publiek.
  • Niet-professionele sportbeoefening kan nog outdoor: individueel of met maximaal vier personen, volgens de regels voor samenscholingen.
  • Eén ouder of begeleider mag zijn kind jonger dan 12 jaar naar de sportclub brengen en blijven kijken. De afspraken over de mondmaskerplicht en afstand bewaren blijven gelden.
 • Alle jeugdactiviteiten boven 12 jaar zijn verboden.
  • Jeugdactiviteiten voor kinderen jonger dan 12 zijn nog toegelaten (zonder overnachting), met respect voor de geldende afspraken.
  • Outdoor speelpleinen en sportterreinen blijven open, ook voor +12-jarigen. Het samenscholingsverbod moet daarbij gerespecteerd worden.

ZORG

 • Het bezoek in zorgvoorzieningen voor ouderen en kwetsbaren wordt beperkt tot 1 knuffelcontact en 1 extra contact per 14 dagen. Er wordt onderzocht of mantelzorgers tijdelijk kunnen inwonen in de woonzorgcentra.
 • Om extra buffercapaciteit voor de ziekenhuizen te creëren, zet Vlaanderen prioritair in op herstelverblijven en revalidatieziekenhuizen.
 • Het volledige zorg- en welzijnsaanbod blijft doorlopen, met speciale aandacht voor het mentaal welzijn.

Terug naar boven

Samenvatting van de maatregelen die ingingen 19 oktober

 • Markten en kleine kermissen blijven open, maar het nuttigen van drank en voeding wordt verboden. Rommelmarkten, brocantes en kleine kerstmarkten zijn verboden.
 • Cafés en restaurants worden gesloten. Dit geldt voor een periode van vier weken, en wordt geëvalueerd na twee weken. Afhalen van maaltijden blijft mogelijk tot 22 uur. Recepties en banketten verzorgd door een professionele catering/traiteur onderneming zijn verboden, behalve in hotels voor de verblijvende gasten en koffietafel bij uitvaarten (max. 40 personen).
 • Nachtwinkels moeten sluiten om 22 uur. Er is een verbod op alcoholverkoop vanaf 20 uur.
 • Verbod om zich op de openbare ruimte te begeven tussen 24 en 5 uur, behalve voor essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen, zoals onder meer dringende medische redenen, professionele verplaatsingen en woon-werk verkeer.

Terug naar boven

Ondernemingen en verenigingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten

De inrichtingen die behoren tot de horecasector en andere eet- en drankgelegenheden zijn gesloten, behalve voor het aanbieden en leveren van afhaalmaaltijden en niet-alcoholische dranken om mee te nemen tot ten laatste 22 uur.

Winkels mogen open blijven volgens de gebruikelijke dagen en uren, behoudens andersluidende bepalingen.

Nachtwinkels mogen geopend blijven vanaf het gebruikelijke openingsuur tot 22 uur.

De verkoop van alcoholische dranken is in alle inrichtingen, met inbegrip van automaten, verboden vanaf 20 uur tot 5 uur ’s morgens.

Het aanbieden en nuttigen ter plaatse van drank en voeding is verboden.

Terug naar boven

Verplaatsingen en samenscholingen

Het is verboden om zich op de openbare weg en in de openbare ruimte te bevinden tussen 0 uur en 5 uur ’s morgens, behalve in geval van essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen, zoals onder meer:

- om toegang te hebben tot medische zorgen;

- om bijstand en zorgen te voorzien voor oudere personen, voor

minderjarigen, voor personen met een handicap en voor kwetsbare personen;

- het uitvoeren van de professionele verplaatsingen, met inbegrip van het woon-werkverkeer

Het samenscholingsverbod van meer dan 4 personen is van kracht kinderen jonger dan 12 jaar niet meegeteld.

Een maximum van 50 kinderen tot en met 12 jaar mag de volgende activiteiten bijwonen:

de activiteiten in georganiseerd verband, in het bijzonder door een club of vereniging, steeds in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter.

Terug naar boven

Mondmaskers

Vanaf de leeftijd van 12 jaar ben je verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker op de volgende plaatsen:

 • de winkels en de winkelcentra en elke private of publieke druk bezochte plaats bepaald door de bevoegde lokale overheid en afgebakend met een aanplakking die de tijdstippen preciseert waarop de verplichting van toepassing is;
 • de bibliotheken;
 • de openbare gebouwen (voor de publiek toegankelijke delen);
 • het recyclagepark;
 • op het openbaar vervoer;
 • de bioscopen, de casino’s en de speelautomatenhallen;
 • de musea, theater-, concert-, conferentiezalen en auditoria;
 • de gebedshuizen en bezinningsplaatsen;
 • in de omgeving van onderwijsinstellingen. Deze verplichting geldt tijdens de gebruikelijke in- en uitlooptijden van de onderwijsinstelling, binnen een straal van 200 meter van de in- en uitgangen ervan: kleuter-, lager-, secundair-, hoger-, universitair- en volwassenenonderwijs.

Terug naar boven

---------------------------------------------------------------------------------------------

Alle actuele info over het Corona-virus vind je op:

www.info-coronavirus.be/nl

De FOD Volksgezondheid houdt de website up-to-date, dus daar vind je makkelijk de laatste en meest correcte info.

De volgende (gratis) telefoonnummers zijn beschikbaar voor alle burgers met vragen:

 • voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800 14 689;
 • voor vragen over economie: 0800 120 33;

Ook op de Twitter-account (@be_gezondheid) en Facebook-pagina vind je alle nieuwe ontwikkelingen en het hygiëneadvies waarmee je je kan beschermen tegen dit virus.

Terug naar boven

Oproep van de huisartsenwachtpost

Voordat je langsgaat bij de huisartsenwachtpost moet je steeds eerst een afspraak maken!

Terug naar boven

Nieuwsoverzicht
coronavirus

Openingsuren & contact

noodplanambtenaar

adres
Gustaaf Peetersstraat 72520 Ranst
e-mail
noodplanning@ranst.be

Deel deze pagina