naar top

Ranst ontwikkelt duurzame sociale huisvesting in Weidestraat Emblem

09 oktober ’20 (vr)
Het gemeentebestuur van Ranst kiest voor de ontwikkeling van duurzame sociale huisvesting in het woonuitbreidingsgebied Weidestraat in Emblem.

Op 8 oktober besliste het gemeentebestuur om akkoord te gaan met de opmaak van een stedenbouwkundig ontwerp voor het woonuitbreidingsgebied Weidestraat in Emblem. Daarmee wordt een behoorlijke inhaalbeweging gemaakt in het behalen van het verplicht aantal sociale woningen dat moet worden voorzien in onze gemeente, het zogenaamde bindend sociaal objectief.

Het college van burgemeester en schepenen is van mening dat deze ontwikkeling aansluit bij haar visie dat woonuitbreidingsgebieden niet worden aangesneden, tenzij voor de ontwikkeling van duurzame sociale projecten. Het beoogde perceel is 8 ha groot, waarvan maximum de helft zal worden bebouwd. Het andere deel wordt ingevuld als groene ontmoetingsruimte.

In de woonbehoeftestudie van Ranst lezen we:

Het niet-ontwikkeld woonuitbreidingsgebied Weidestraat heeft geen specifieke ruimtelijke kwaliteiten voor wat betreft waterproblematiek, erfgoed of waardering als landbouwperceel.

Het woonuitbreidingsgebied is gelegen in een zone met een goed voorzieningenniveau.

Samen met de gemeente wensen de Lierse Maatschappij voor huisvesting en ARRO de ontwikkeling van het gebied te sturen.

Een belangrijk uitgangspunt bij het realiseren van een woonontwikkeling, is het streven naar duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit. Er wordt gestreefd naar een klimaatneutrale uitwerking van het project. Er zal dus veel aandacht worden besteed aan wateropvang, minimale verharding, groenaanplanting, mobiliteitsafwikkeling en ruimtelijke kwaliteit.

Daarnaast wordt gestreefd naar een toegankelijke architectuur met hoge belevingswaarde in functie van het woonplezier bij de bewoners. Bovendien biedt dit een meerwaarde voor de buurt.

Cruciaal hierbij is een duurzaam gebruik van de beschikbare ruimte waarbij een evenwicht wordt gezocht tussen de open en bebouwde oppervlakte en de ruimtelijke samenhang met de omliggende bebouwing.

Nieuwsoverzicht
weidestraat sociale huisvesting

Openingsuren & contact

Dienst omgeving

adres
Gustaaf Peetersstraat 72520 Ranst (Broechem)
Tel. tel.
03 470 10 83
e-mail
omgeving@ranst.be

Openingsuren

Vandaag open van 9 tot 12 uur en 14 tot 19 uur
Morgen open van 9 tot 12 uur en 14 tot 16.30 uur

Door de coronamaatregelen vragen wij je om je bezoek aan het gemeentehuis, het ocmw en andere gemeentediensten zoveel mogelijk uit te stellen.
Voor dringende zaken en als het echt niet anders kan, maak je een afspraak met de betrokken dienst(en).

Lees meer artikels over

Deel deze pagina