naar top

Openbaar onderzoek ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen 2022 – 2027

15 september ’20 (di)
Van 15 september 2020 tot en met 14 maart 2021 kan je jouw mening geven over de ontwerpen van stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027.

Je kan de documenten nalezen op www.volvanwater.be en je mening en suggesties geven via een inspraakformulier.

Ten laatste op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2022- 2027 voor Schelde en Maas en het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen.

De plannen zullen maatregelen en acties bevatten voor een verbetering van het grondwater en oppervlaktewater en voor de bescherming tegen overstromingen en droogte. Ook de
zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die vastleggen hoe en wanneer het afvalwater van alle huizen in Vlaanderen gezuiverd wordt, zijn hierin opgenomen.

De stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas bestaan uit verschillende delen. Naast
een beheerplan voor de Vlaamse delen van de stroomgebiedsdistricten van Schelde en Maas, is er een maatregelenprogramma en zijn er deelplannen voor de elf bekkens en voor de zes grondwatersystemen in Vlaanderen.

Plannen voor jouw gemeente

Op www.volvanwater.be krijg je een overzicht van de plandelen en acties die voor jouw
gemeente relevant zijn. Via geoloketten kom je te weten welke acties in jouw buurt gepland zijn of hoe het afvalwater in je straat gezuiverd wordt. Je vindt er ook bijkomende documentatie over de plannen.
Wil je de plannen inkijken, meer informatie over het openbaar onderzoek of een opmerking
formuleren: surf naar www.volvanwater.be.

Je kan ook een afspraak maken om de plannen op de dienst omgeving te komen inkijken. Dit kan telefonisch op 03 460 10 83 of via omgeving@ranst.be.
 
Hoe kan je een opmerking indienen?

Reageren op de documenten kan tot en met 14 maart 2021 via het digitale inspraakformulier op www.volvanwater.be. Je kan je opmerkingen ook schriftelijk indienen bij het college van
burgemeester en schepenen van je gemeente.


Wat gebeurt er met jouw opmerking?

Alle opmerkingen en adviezen worden in overweging genomen bij de voorbereiding van de
definitieve ontwerpplannen die aan de Vlaamse Regering voorgelegd worden.

Nieuwsoverzicht
Advertentie.jpg

Openingsuren & contact

Dienst omgeving

adres
Gustaaf Peetersstraat 72520 Ranst (Broechem)
Tel. tel.
03 470 10 83
e-mail
omgeving@ranst.be

Openingsuren

Vandaag open van 9 tot 12 uur en 14 tot 16.30 uur
Morgen open van 9 tot 12 uur

Door de coronamaatregelen vragen wij je om je bezoek aan het gemeentehuis, het ocmw en andere gemeentediensten zoveel mogelijk uit te stellen.
Voor dringende zaken en als het echt niet anders kan, maak je een afspraak met de betrokken dienst(en).

Deel deze pagina