naar top

Coronamaatregelen Ranst - 7 augustus 2020, 16 uur

07 augustus ’20 (vr)

Nieuwe maatregelen volgens het Ministerieel Besluit van 28 juli 2020 en de politieverordening van de gouverneur die geldig zijn vanaf 29 juli 2020

---------------------------------------------------------------------------------------

Provinciale maatregelen voor het volledige grondgebied van de provincie Antwerpen

 • Cafés en restaurants sluiten om 23 uur.

 • Mond-neusmaskers. Iedereen boven de leeftijd van 12 jaar moet altijd op het openbaar domein en elke private maar voor het publiek toegankelijke plaats verplicht een masker dat de mond en de neus bedekt of elk ander alternatief in stof bij zich hebben.

 • Mond-neusmaskers. In provincie Antwerpen is iedereen boven 12 jaar verplicht om een mondneusmasker te dragen op het publiek domein én op plaatsen waar de fysieke afstand van 1,5 meter niet kan worden gewaarborgd.
  - Deze verplichting geldt niet tijdens het nuttigen van eten en drinken en in de private sfeer (thuis).
  - Deze verplichting geldt niet tijdens het intensief sporten en arbeidsinspanningen voor zover deze sport beoefend wordt in daartoe bestemde sportinfrastructuur en/of op plaatsen en momenten waarop het risico op overdracht van het virus nagenoeg nihil is door de kortstondigheid van het eerder occasioneel kruisen of passeren van personen.
 • In alle cafés en horecazaken moet de fysieke afstand van anderhalve meter tussen de gezelschappen te allen tijden gegarandeerd zijn, tenzij de gezelschappen van elkaar gescheiden zijn met een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief, met een minimale hoogte van 1,8 meter.

 • In restaurants en cafés wordt het gezelschap aan een tafel beperkt tot vier personen of tot een gezelschap dat bestaat uit personen die behoren tot eenzelfde gezin.

 • Individuele registratie in horecazaken is verplicht. Om contactonderzoek mogelijk te maken moeten deze gegevens gedurende vier weken worden bijgehouden.

 • Voor markten, met inbegrip van de brocante- of rommelmarkten, gelden dezelfde regels als voor winkels. Marktbezoekers winkelen individueel –of slechts in het gezelschap van minderjarige kinderen of een begeleider wanneer men hulpbehoevend is - en niet langer dan 30 minuten. Kramen die gericht zijn op consumptie ter plaatse zijn verboden.

 • Telewerk wordt verplicht, behalve wanneer dit omwille van de aard van de activiteit en functie, volstrekt onmogelijk of onwenselijk is.

 • Voor sporters boven de 18 jaar zijn alleen contactloos sporten toegestaan. Sporten in groepsverband zijn beperkt tot een maximum van 10, steeds dezelfde, personen.

 • Fitness is toegestaan. Het aantal toestellen, de afstand tussen de toestellen en het maximaal aantal sporters dat op hetzelfde moment aanwezig mag zijn, wordt bepaald door het sectorprotocol van 29/07 rekening houdend met totale oppervlakte.

 • Het verkopen van alcohol voor meeneem-gebruik is verboden tussen 22 uur en 6 uur.

 • Samenscholingen van meer dan tien personen zijn verboden in de openbare ruimte.

Terug naar boven

Provinciale maatregelen voor de meest getroffen zones waaronder Ranst

In de meest getroffen zone (Aartselaar, Antwerpen, Boechout, Boom, Borsbeek, Brasschaat, Edegem, Hemiksem, Hove, Kapellen, Kontich, Lint, Mortsel, Niel, Ranst, Rumst, Stabroek, Schelle, Schoten, Wijnegem, Wommelgem, Zwijndrecht) worden daarenboven nog bijkomende maatregelen genomen.

 • Alle publieksevenementen en feesten zijn verboden en feestzalen moeten sluiten, tenzij voor uitvaartceremonies.
 • Alle kermissen zijn verboden.

De vermelde zone is bepaald op basis van de evolutie van de verspreiding het virus. De Provinciale Crisiscel zal elke dag vergaderen om de epidemiologische toestand in de provincie strikt op te volgen evenals de effecten van deze maatregelen strikt op te volgen.

 
Meer info en antwoorden op veelgestelde vragen vind je op:
 
 

Terug naar boven

Federale maatregelen om de verspreiding van COVID-19 te stoppen:

"Elk huishouden (personen die onder hetzelfde dak wonen) mag maximum 5, steeds dezelfde personen, ontmoeten in het kader van privébijeenkomsten, met inbegrip van deze die plaatsvinden in voor het publiek toegankelijke plaatsen. Kinderen jonger dan 12 jaar zijn niet meegerekend in deze 5 personen.”

Mondmaskers

Vanaf de leeftijd van 12 jaar ben je verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker op de volgende plaatsen:

 • de winkels en de winkelcentra en elke private of publieke druk bezochte plaats bepaald door de bevoegde lokale overheid en afgebakend met een aanplakking die de tijdstippen preciseert waarop de verplichting van toepassing is;
 • de bibliotheken;
 • de openbare gebouwen (voor de publiek toegankelijke delen);
 • het recyclagepark;
 • de provinciale domeinen (Vrieselhof);
 • burgerlijk huwelijk
 • de markten, de rommelmarkten, de kermissen en de handelsbeurzen;
 • de horecazaken, behalve wanneer de klanten aan hun eigen tafel zitten; om te eten of te drinken,
 • op het openbaar vervoer;
 • de bioscopen, de casino’s en de speelautomatenhallen;
 • de musea, theater-, concert-, conferentiezalen en auditoria;
 • de gebedshuizen en bezinningsplaatsen;
 • evenementen, voorstellingen, gezeten recepties en banketten toegankelijk voor het publiek, en wedstrijden bijwonen, voor zover deze binnen worden georganiseerd

Horecazaken

 • de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafels wordt gegarandeerd;
 • een maximum van 10 personen per tafel is toegestaan;
 • enkel zitplaatsen aan tafels zijn toegestaan;
 • elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten;
 • het verplaatsen of samenzetten van tafels door klanten is verboden;
 • het dragen van een mondmasker is verplicht voor het zaal- en keukenpersoneel;
 • er is geen enkele bediening aan de bar/toog toegestaan;
 • voor de terrassen gelden dezelfde regels als deze die binnen gelden;
 • drankgelegenheden en restaurants mogen geopend blijven vanaf het gebruikelijke openingsuur tot één uur ‘s nachts, tenzij de gemeentelijke overheid oplegt dat ze eerder moeten sluiten;
 • de contactgegevens (een telefoonnummer of een e-mailadres) van één klant per tafel moeten worden geregistreerd bij aankomst en bewaard gedurende 14 dagen om eventueel later contactonderzoek mogelijk te maken;

Ondernemingen en verenigingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten

De contactgegevens van één bezoeker of deelnemer per huishouden, die zich kunnen beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres, moeten worden geregistreerd bij aankomst op de volgende plaatsen:

 • wellnesscentra;
 • gemeenschappelijke sportlessen;
 • zwembaden;
 • casino’s en de speelautomatenhallen;
 • feest- en receptiezalen.

Winkelcentra en winkels

 • één klant per 10 m2 wordt toegelaten;
 • het winkelcentrum stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking van het personeel en de klanten bij de in- en uitgang;
 • het winkelcentrum vergemakkelijkt het behoud van een afstand van 1,5 meter middels het aanbrengen van markeringen op de grond en/of signalisaties;
 • Er wordt individueel gewinkeld en gedurende een periode van maximum 30 minuten, behalve in geval van een afspraak;
 • Winkels mogen open blijven volgens de gebruikelijke dagen en uren;
 • Nachtwinkels mogen geopend blijven vanaf het gebruikelijke openingsuur tot 22 uur;

Markten en kermissen

De bevoegde gemeentelijke overheid kan de markten, met inbegrip van de brocante- of rommelmarkten, en de kermissen toelaten onder de volgende modaliteiten:

 • Maximaal 1 bezoeker per 1,5 lopende meter kraam;
 • het maximum aantal bezoekers dat wordt toegelaten op een kermis of op een jaarmarkt, bedraagt 200;
 • er wordt een organisatie of een systeem ingevoerd om te controleren hoeveel klanten er op de markt of de kermis aanwezig zijn;
 • het dragen van een mondmasker is verplicht zowel voor bezoekers als voor de exploitanten op het hele markt-/kermisterrein;
 • ontsmettingsgel zal bij elk kraam/attractie en stand op de markt/kermis verkrijgbaar zijn;
 • elke uitbater zal de volkstoeloop op en aan zijn kraam/attractie beheren;
 • hekwerk, zitplaatsen, beugels, toonbanken en andere structuren zullen regelmatig worden gedesinfecteerd;
 • een éénrichtingsverkeersplan wordt opgemaakt;
 • er wordt op de markt individueel gewinkeld en niet langer dan noodzakelijk en gebruikelijk;
 • aan de toegangen en op de markt/kermis zelf zullen desinfecterende gel en mondmaskers verkrijgbaar zijn.

Samenscholingen

Het samenscholingsverbod van meer dan 10 personen is van kracht.

Onder 'samenscholingen' worden ook recepties en banketten met privé-karakter verstaan.

In afwijking daarvan mogen er:

Maximum 50 personen aanwezig zijn op volgende activiteiten:

 • activiteiten in georganiseerd verband, in het bijzonder door een club of vereniging, steeds in aanwezigheid van een meerderjarige trainer of begeleider;
 • de zomerkampen volgens het protocol en mits toelating van de gemeente;

Maximum 100 personen aanwezig zijn op de volgende activiteiten:

 • burgerlijke huwelijken;
 • begrafenissen en crematies;
 • collectieve uitoefening van de eredienst;
 • evenementen, voorstellingen, gezeten recepties en banketten en wedstrijden voor zover deze BINNEN doorgaan.

Maximum 200 personen mogen aanwezig zijn op evenementen, voorstellingen, gezeten recepties en banketten en wedstrijden voor zover deze BUITEN doorgaan.

Wanneer een evenement, voorstelling, gezeten receptie of banket toegankelijk voor het publiek, of wedstrijd wordt georganiseerd op de openbare weg, is de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid nodig.

Organisatie van de arbeid

Telethuiswerk is sterk aanbevolen bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten, welke grootte zij ook hebben, voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent.

Terug naar boven

---------------------------------------------------------------------------------------------

Open brief van Cathy Berx – gouverneur van de provincie Antwerpen – 29 juli 2020

Beste Antwerpenaar, sta me toe om me via deze weg tot u te richten. De provincie Antwerpen staat voor een ongekende uitdaging door de nieuwe golf van coronabesmettingen.

Ik vraag iedereen om creatief te zijn in het verslaan van het virus, niet in het omzeilen van maatregelen. Het belangrijkste feit blijft dat het coronavirus een zo grote impact kan hebben op een mensenleven. Mensen kunnen zwaar ziek worden, op intensieve belanden en ook als ze weer herstellen daar de gevolgen van dragen voor lange tijd, misschien voor de rest van hun leven.

Het virus spaart niemand, ook jonge mensen kunnen ernstig ziek worden. Het zijn drama’s die hard aankomen. Niemand kan van tevoren zeggen of het gaat meevallen of niet bij een besmetting. Daarom is onze zorgzaamheid van kapitaal belang. En hebben we al onze veerkracht nodig.

We hadden gehoopt voor langere tijd ongeveer van het virus af te zijn, maar het is helaas allerminst weg. Dat zal iedereen nu wel beseffen. We moeten allemaal samen tot een strategie komen waarin we met het virus kunnen leven, in periodes dat het sluimert en ook wanneer het weer opflakkert. Zo moeten we tijd winnen tot er een vaccin is.

Intussen moeten we vermijden dat de samenleving verkilt. De warmte in onze gemeenschap en de aandacht voor elkaar mogen we niet verliezen.

Terug naar boven

---------------------------------------------------------------------------------------

Coronamaatregelen: bericht van de burgemeester - 25 juli 2020, 17 uur

Beste Ranstenaren,

Stilaan wordt duidelijk dat we opnieuw een moeilijke periode tegemoet gaan in het bestrijden van het Covid-19 virus.

Zaterdag 25 juli 2020 om 14 uur hebben de burgemeesters van de Eerstelijnszone Pallieterland samengezeten met de artsen om duidelijkheid te krijgen over de situatie in onze regio. Op deze vergadering werd onder andere beslist dat vanaf heden de burgemeesters rechtstreeks op de hoogte zullen gebracht worden van de testresultaten zodat er korter op de bal kan gespeeld worden en er snel lokale maatregelen kunnen genomen worden.

Hoewel het aantal positieve tests momenteel vergelijkbaar is met die aan het begin van de crisis, kan ik jullie geruststellen dat er nu veel meer getest wordt dan in die periode en dat de personen die Covid-19 positief testen veel vaker geen of nauwelijks ziekteverschijnselen vertonen en dus niet in het ziekenhuis dienen opgenomen te worden.

Specifiek voor onze gemeente speelt hier ook het sluiten van de bubbel van de 2,5- tot 3-jarigen op het speelplein mee. Het gemeentebestuur is bij het eerste bericht van een positieve test bij een van de begeleiders overgegaan tot het sluiten van deze bubbel. Alle betrokken begeleiders, ouders en kinderen werden gevraagd om contact op te nemen met hun huisarts. In een korte tijdspanne werden zo zeer veel Ranstenaren getest wat mee aan de basis ligt van het hogere aantal positieve testen in onze gemeente.

Om de verspreiding van Covid-19 te stoppen vraag ik jullie om volgende regels na te leven:

 1. Blijf thuis als je ziek bent;
 2. Was je handen vaak met water en zeep;
 3. Hou minstens 1,5 meter afstand van anderen;
 4. Beperk je fysieke contacten;
 5. Neem extra voorzorgsmaatregelen bij contacten met mensen uit een risicogroep;
 6. Draag een mondmasker dat mond en neus bedekt in de plaatsen waar het verplicht is, maar ook in situaties waar de veiligheidsafstand van minstens 1,5 meter niet kan worden gegarandeerd.

Denk er steeds aan dat enkel het gebruik van een mondmasker niet volstaat om het virus tegen te houden. De belangrijkste voorzorgsmaatregelen zijn het houden van een veiligheidsafstand van minstens 1,5 meter van anderen en de hygiënemaatregelen.

Buitenactiviteiten krijgen de voorkeur, indien dit niet mogelijk is zorg er dan voor dat de binnenruimtes voldoende worden verlucht.

Ik reken op jullie verantwoordelijkheidsgevoel en de geest van solidariteit van elke Ranstenaar om de afstandsregels na te leven en om alle gezondheidsaanbevelingen toe te passen.

Namens het college van burgemeester en schepenen,

Johan De Ryck, burgemeester Ranst

Terug naar boven

-------------------------------------------

Alle actuele info over het Corona-virus vind je op:

www.info-coronavirus.be/nl

De FOD Volksgezondheid houdt de website up-to-date, dus daar vind je makkelijk de laatste en meest correcte info.

De volgende (gratis) telefoonnummers zijn beschikbaar voor alle burgers met vragen:

 • voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800 14 689;
 • voor vragen over economie: 0800 120 33;

Ook op de Twitter-account (@be_gezondheid) en Facebook-pagina vind je alle nieuwe ontwikkelingen en het hygiëneadvies waarmee je je kan beschermen tegen dit virus.

Terug naar boven

Nieuwsoverzicht
Covid-19 virus

Openingsuren & contact

noodplanambtenaar

adres
Gustaaf Peetersstraat 72520 Ranst
e-mail
noodplanning@ranst.be

Deel deze pagina