naar top

Oppompen en lozen van grondwater bij (bouw)werken

10 juni ’20 (wo)
Wat is het probleem?

Bij bronbemaling wordt grondwater opgepompt en afgevoerd, om plaatselijk en tijdelijk de grondwaterspiegel te verlagen. Bij bouwprojecten kan dit nodig zijn om het waterpeil in de bodem van de bouwput zodanig te verlagen dat droog gewerkt kan worden onder andere bij het leggen van leidingen, rioleringsbuizen, het bouwen van kelders, ondergrondse parkeergarages ...

Langs de andere kant is de grondwaterstand in Vlaanderen al laag tot zeer laag. En bij langdurig warm en droog weer, wordt het probleem alsmaar groter. Onlangs werd al een captatieverbod uitgevaardigd, waardoor geen water meer mag opgepompt worden uit bepaalde waterlopen om velden en tuinen te beregenen.

Dikwijls krijgen wij meldingen binnen van verontruste burgers, wanneer ze zien dat bij lopende bouwprojecten grote hoeveelheden grondwater wordt weggepompt. Het gemeentebestuur is zich bewust van deze problematiek; samen met hogere overheden zoals de Provincie en Vlaanderen bekijken we hoe we nieuwe initiatieven kunnen nemen om hier een antwoord op te bieden.

Bronbemalingen bij bouwwerken

Bij het afleveren van een gemeentelijke vergunning voor een bronbemaling wordt steeds onderzocht of het opgepompte water in de onmiddellijke onverharde omgeving kan worden geloosd, of in een gracht. Het afvoeren naar open grachten of infiltratiesystemen heeft eigenlijk geen (grote) impact op het grondwater, omdat het water ter plaatse blijft en terug in de bodem kan indringen.

Enkel wanneer dit niet kan, mag er geloosd worden in de riolering of in kanalen, die het water onmiddellijk afvoeren.

Denk dus steeds zorgvuldig na als je werken gaat uitvoeren waarbij een bronbemaling nodig is. Spreek je aannemer hierover aan en vraag om niet langer en dieper op te pompen dan strikt noodzakelijk is. Bekijk ook of je het water ter plaatse terug kan laten infiltreren. De opdrachtgever moet altijd een melding doen in het omgevingsloket en bij lozing in de riolering moet er ook een vergunning bij Aquafin aangevraagd worden.

Een oplossing?

Misschien heb jij als landbouwer, sportvereniging,… nood aan water om je velden te besproeien? Heb je gepaste citernes beschikbaar (minimaal 1.000 liter, maar liefst meer) die je gevuld wil zien met opgepompt grondwater?

Geef dan je contactgegevens, opslagmogelijkheden en periode waarin je water wil/kan ontvangen door via omgeving@ranst.be

Wij kunnen de aannemers dan opdracht geven om contact met je op te nemen om hiervoor samen te werken.

Let op: dit opgepompte grondwater is zuurstofarm, het kan dus niet gebruikt worden om een visvijver te vullen!

Nieuwsoverzicht

Openingsuren & contact

Dienst omgeving

adres
Gustaaf Peetersstraat 72520 Ranst (Broechem)
Tel. tel.
03 470 10 83
e-mail
omgeving@ranst.be

Openingsuren

Vandaag open van 9 tot 12 uur en 14 tot 19 uur
Morgen open van 9 tot 12 uur en 14 tot 16.30 uur

Door de coronamaatregelen vragen wij je om je bezoek aan het gemeentehuis, het ocmw en andere gemeentediensten zoveel mogelijk uit te stellen.
Voor dringende zaken en als het echt niet anders kan, maak je een afspraak met de betrokken dienst(en).

Deel deze pagina