naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Gemeente Ranst zet nieuwe stappen in de aanpak van de mobiliteitsproblematiek

08 juni ’20 (ma)

In de inwonersbevraging van 2019 kwam de bezorgdheid rond de mobiliteit en verkeersveiligheid van de Ranstenaren sterk naar voor. Het afgelopen jaar werden een aantal verkeersingrepen met onder andere proefopstellingen, fietsstraten, snelheidsbeperkingen en knippen van straten uitgevoerd.

Studies om verkeersproblemen op te lossen

Het college van burgemeester en schepenen gaat twee verkeersstudies bestellen. Eén voor het centrum van de deelgemeente Ranst en één voor het centrum van Emblem en omgeving.

De studies zullen suggesties bevatten en oplossingen moeten aanreiken voor de aanpak van de verkeersproblemen in beide deelgemeenten. De resultaten van de studies verwachten we in het voorjaar van 2021. In samenspraak met de lokale bevolking zullen concrete ingrepen worden besproken en gerealiseerd.

Zwaar verkeer weren uit dorpskern Broechem

Rond de verkeersproblematiek in Broechem heeft het bestuur een plan uitgewerkt waarbij het zwaar verkeer uit de dorpskern zal worden geweerd. Het zal worden omgeleid, o.a. via de Bistweg, die gedeeltelijk eenrichtingsverkeer krijgt. In het centrum zal een tonnagebeperking worden ingevoerd.
Dit plan biedt geen allesomvattende oplossing voor de verkeersproblematiek in de dorpskern van Broechem, die door de drukke gewestweg  N116 wordt doorgesneden. Maar de veiligheid in het centrum, waar twee scholen zijn, zal verhogen. De aanleg van een omleidingsweg rond Broechem wordt verder onderzocht.
Het plan zal worden besproken in een gemeenteraadscommissie en in september aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Maasweg en verkeersveiligheid Oelegem

Wat Oelegem betreft gaan de gesprekken rond de realisatie van de Maasweg en een bushalte aan het op- en afrittencomplex aan de E34 verder. Na de vervanging van de brug aan de Jozef Simonslaan, zal de verdere verkeersafwikkeling van en naar Wommelgem worden bekeken. Daarbij staan de verkeersveiligheid en leefbaarheid van de dorpskern van Oelegem centraal.

Nieuwsoverzicht
Centrum Broechem

Openingsuren & contact

Dienst omgeving

adres
Gustaaf Peetersstraat 72520 Ranst (Broechem)
Tel. tel.
03 470 10 83
e-mail
omgeving@ranst.be

Openingsuren

Vandaag open van 9 tot 12 uur en 14 tot 19 uur
Morgen open van 9 tot 12 uur en 14 tot 16.30 uur

Door de coronamaatregelen vragen wij je om je bezoek aan het gemeentehuis, het ocmw en andere gemeentediensten zoveel mogelijk uit te stellen.
Voor dringende zaken en als het echt niet anders kan, maak je een afspraak met de betrokken dienst(en).

Deel deze pagina