naar top

Maatregelen coronavirus

30 mei ’20 (za)

Alle actuele info over het Corona-virus vind je op:
www.info-coronavirus.be/nl/FAQs

De FOD Volksgezondheid houdt de website up-to-date, dus daar vind je makkelijk de laatste en meest correcte info.

De volgende (gratis) telefoonnummers zijn beschikbaar voor alle burgers met vragen:

 • Voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800 14 689
 • Voor vragen over economie: 0800 120 33

Ook op de Twitter-account (@be_gezondheid) en Facebook-pagina vind je alle nieuwe ontwikkelingen en het hygiëneadvies waarmee je je kan beschermen tegen dit virus en dus ook tegen de wintergriep.

Op www.vlaio.be vind je alle actuele informatie over de (steun)maatregelen voor ondernemers en bedrijven.  Hier vind je ook een lijst met veelgestelde vragen en een overzicht van welke handelszaken en winkels moeten sluiten.

Maatregelen. 

Om de verspreiding van het COVID 19 virus af te remmen zijn er enkele belangrijke basisprincipes:

De algemene hygiënemaatregelen (zie verderop) blijven sowieso van toepassing.

 • Blijf zoveel mogelijk thuis, enkel essentiële verplaatsingen zijn toegestaan.
 • Behoud de social distance (minimum 1,5 meter tussen personen) in alle omstandigheden. Bijvoorbeeld: laat een stoel vrij tussen twee personen tijdens een noodzakelijke vergadering.
 • Vermijd absoluut een mix van verschillende leeftijden.
 • Kinderen moeten worden opgevangen in de scholen indien hun ouders geen andere mogelijkheid hebben om hen op te vangen dan de grootouders, ongeacht hun leeftijd. Specifiek moet er aandacht besteed worden aan de kinderen van personeelsleden uit vitale sectoren en essentiële diensten.

Dé belangrijkste boodschap blijft: “Als je ziek bent, moet je thuis blijven.”

Daarnaast werden volgende specifieke maatregelen genomen:

Recyclageparken

Het recyclagepark van Ranst is voor wie een bezoek echt niet kan uitstellen open op dinsdag van 9 - 12 en van 13 - 19 uur, donderdag van 13 - 17 uur, vrijdag van 9 - 12 en van 13 - 17 uur en zaterdag van 9 - 16 uur.

Per week mag je per adres slechts 2 keer naar het recyclagepark komen en asbest mag tijdelijk niet afgezet worden.
Omdat het veiligheids- en beschermingsmateriaal dat nodig is voor een veilige afbraak en/of verwijdering van asbest nog steeds voorbehouden blijft voor de zorgsector, is het nog steeds niet mogelijk om asbest in te zamelen op het recyclagepark. Ook de inzameling van asbest aan huis blijft om die reden tijdelijk niet mogelijk…

Je kan steeds de meest recente informatie terugvinden op de website van IGEAN.

Evenementen

Gemeentelijke gebouwen met zalen waar evenementen of bijeenkomsten plaatsvinden blijven gesloten.

Dit zijn:

 • GC Den Boomgaard
 • refters en de turnzalen van de Gemeentelijke Basisscholen voor naschoolse activiteiten
 • sporthal 'Het Loo'
 • vergaderzalen van de bibliotheek
 • loods op domein Moervelden.  

Alle activiteiten of evenementen die in deze zalen zouden plaatsvinden, worden dan ook uitgesteld of afgelast.

Ook alle bijeenkomsten, culturele, sociale, feestelijke, folklorische, sportieve activiteiten worden verboden, ongeacht of ze privé of publiek zijn.

Massa-evenementen zoals festivals zullen alvast niet voor eind augustus kunnen georganiseerd worden.

Deze hygiënische aanbevelingen blijven van toepassing

 • Blijf thuis als je ziek bent.
 • Was regelmatig je handen met water en zeep.
 • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
 • Geen zakdoek? Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als je iemand begroet, laat een stoel tussen bij vergaderingen (social distance)
 • Wees aandachtig voor risicogroepen zoals:
  • personen ouder dan 65 jaar
  • diabetici
  • personen met hart-, long- of nieraandoeningen
  • kinderen jonger dan 6 maanden
  • zwangere vrouwen of personen met een verzwakt immuunsysteem. 
 • Vermijd contact tussen kinderen en ouderen. Kinderen worden niet ernstig ziek van coronavirus, maar kunnen het wel gemakkelijk verspreiden.
 • Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand.
Nieuwsoverzicht
corona

Deel deze pagina