naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Nieuwe regels bescherming van persoonsgegevens

25 mei ’18 (vr)

Op 25 mei 2018 is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) van kracht gegaan.

Bij deze nieuwe regelgeving gaat het vooral om het beschermen van persoonsgegevens in de digitale wereld. De Europese Unie wil met deze AVG het vertrouwen bij burgers in de verwerking van persoonsgegevens door de overheid, maar ook door bedrijven, vergroten.

Het verwerken van persoonsgegevens is een primaire taak van de gemeenten.

Onder verwerken van persoonsgegevens wordt verstaan: "een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procédés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens".

Gemeenten hebben daarom een grote verantwoordelijkheid waar het gaat om de omgang met persoonsgegevens. Wij hechten dan ook sterk aan privacy en bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze inwoners. Het is onze taak om actief en doorlopend te werken aan de bescherming van privacygevoelige informatie.

Op de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer vind je alle informatie over de nieuwe wetgeving.

Nieuwsoverzicht

Openingsuren & contact

Communicatiedienst

adres
G. Peetersstraat 72520 Ranst (Broechem)
Tel. tel.
03 470 10 88
e-mail
communicatie@ranst.be

Openingsuren

Vandaag open van 9 tot 12 uur
Morgen open van 9 tot 12 uur

Je kan ook altijd in onderling overleg met de betrokken dienst(en) een afspraak maken tijdens de kantooruren en op dinsdag eventueel ook tussen 19 en 20 uur. 

Deel deze pagina