Schade door hevig onweer in Ranst

Gepubliceerd op  woensdag 10 jul 2024 om 11.17 uur
Tot en met 7 september 2024 kan je melding maken van schade door de storm van 9 juli 2024 bij het Vlaamse Rampenfonds.

Op 9 juli 2024 heeft het onweer met hevige storm- en rukwinden, een windhoos, hagel en hevige regenval lelijk huisgehouden in onze gemeente en wel wat schade aangericht. Veel inwoners zijn al begonnen met opruimen, waarvoor wij onze dank uitspreken.

Onze gemeentelijke diensten en de brandweer zijn ondertussen ook hard aan het werk om alles op te ruimen, waaronder omgewaaide bomen op het openbaar domein. We doen ons uiterste best om de situatie zo snel mogelijk te normaliseren.

We rekenen op jouw begrip tijdens deze opruimwerkzaamheden en willen iedereen alvast bedanken voor hun inzet en hulp.

Heb je schade door de storm- en rukwinden, de hagel en de hevige regenval van 9 juli 2024?

Breng eerst je verzekeraar op de hoogte van de schade die je geleden hebt. Voor de meeste schade is het jouw verzekeraar die verantwoordelijk is voor de schadevergoeding. Enkel in uitzonderlijke gevallen kan je bij het Vlaams Rampenfonds terecht voor een tegemoetkoming.

Belangrijk: Denk eraan om voldoende beeldmateriaal van de schade te verzamelen. Dit is cruciaal als bewijsmateriaal voor je verzekeringen.

Tegemoetkoming Vlaams rampenfonds – erkenning als ramp

Tot en met 7 september 2024 kan je melding maken van schade veroorzaakt door de storm van 9 juli 2024 bij het Vlaamse Rampenfonds. Op basis van de ontvangen meldingen onderzoekt het Vlaams Rampenfonds dan in welke gemeenten de storm erkend kan worden als ramp.

Pas nadat het Vlaams Rampenfonds de ramp in Ranst erkent, kan je een aanvraag tot tegemoetkoming indienen.

Daarom vraagt het gemeentebestuur van Ranst om alle schade van de storm van 9 juli door te geven aan het Vlaamse rampenfonds. Zo kan de storm eventueel erkend worden als ramp en kunnen de gedupeerden vergoed worden.

Schade melden rampenfonds

Heb je een melding ingediend? Dan word je op de hoogte gebracht vanaf wanneer je een aanvraag tot tegemoetkoming kan indienen.

Hoe melden?

1) Online

Je meldt je schade het best via het e-loket van het Vlaams Rampenfonds.

Dit heeft volgende voordelen:

  • je hebt de garantie dat jouw melding correct en tijdig werd ingediend
  • je krijgt een ontvangstbevestiging en een persoonlijk meldingsnummer
  • je ontvangt na de eventuele erkenning als ramp automatisch een melding dat je schade (al dan niet) gelegen is in een als ramp erkende gemeente en dat je eventueel een aanvraag voor een vergoeding van het Vlaams Rampenfonds kan indienen via het e-loket
  • de informatie die via het e-loket gevraagd wordt, volstaat om je melding correct in te dienen. Je hoeft dus geen bijlagen toe te voegen aan
  • je kan je vlot aanmelden via o.a.itsme en/of eID.

2) Op papier

Vul je je schademelding liever in via een formulier, dan kan je het meldingsformulier downloaden.

Formulier schademelding Vlaams Rampenfonds

Stuur het ingevulde formulier naar het Vlaams Rampenfonds via rampenfonds@vlaanderen.be of naar het adres van het Vlaams Rampenfonds vermeld in het formulier. Bij je schademelding hoef je geen bijlagen te voegen.

Contact

Dienst omgeving Gemeente Ranst, omgeving@ranst.be of tel.: 03 470 10 83 

Bijkomende informatie

Schade melden bij het Vlaams rampenfonds

Storm- en rukwinden met een lokaal karakter, hagel en hevige regenval van 9 juli 2024

Downloads

Naar top