Niet-Belgen op kiezerslijsten

Niet-Belgische inwoners kunnen stemmen voor gemeenteraadsverkiezingen, maar niet voor provincieraadsverkiezingen.  Ze moeten zich vóór 1 augustus 2024 als kiezer inschrijven bij de gemeente van hun hoofdverblijfplaats.

Na de registratie gaan de gemeenten na of de niet-Belgische burgers voldoen aan de specifieke kiesvoorwaarden.

Niet-Belgische burgers van lidstaten van de Europese Unie

Niet-Belgische burgers van een lidstaat van de Europese Unie die willen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen, moeten:

 • op 1 augustus 2024 in de bevolkingsregisters van de gemeente ingeschreven zijn
 • op de dag van de verkiezing de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt
 • op de dag van de verkiezing niet uitgesloten of geschorst zijn van het stemrecht.

De voorwaarde 'ingeschreven in de bevolkingsregisters' betekent in dit geval:

 • ingeschreven in het bevolkingsregister in strikte zin (BR), of
 • ingeschreven in het vreemdelingenregister (VR). Personen die ingeschreven zijn in het wachtregister (WR), kunnen niet stemmen.

De erkenning in de hoedanigheid van kiezer blijft geldig zolang de betrokkene blijft voldoen aan de bovenvermelde kiesvoorwaarden of zolang hij niet afgezien heeft van zijn hoedanigheid als kiezer, ongeacht de gemeente waar hij zijn verblijfplaats in België heeft gevestigd.

Niet-Belgische burgers van buiten de Europese Unie

De niet-Belgische burgers van buiten de Europese Unie die willen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen, moeten:

 • ten laatste op 31 juli 2024 een wettelijk verblijf in België kunnen aantonen gedurende een ononderbroken periode van minstens 5 jaar
 • op 1 augustus 2024 in de bevolkingsregisters van de gemeente ingeschreven zijn
 • op de dag van de verkiezing de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt
 • op de dag van de verkiezing niet uitgesloten of geschorst zijn van het stemrecht.

De voorwaarde “ingeschreven in de bevolkingsregisters” betekent in dit geval:

 • ingeschreven in het bevolkingsregister in strikte zin (BR), of
 • ingeschreven in het vreemdelingenregister (VR).

Personen die ingeschreven zijn in het wachtregister (WR), kunnen niet stemmen.

De erkenning in de hoedanigheid van kiezer blijft geldig zolang de betrokkene blijft voldoen aan de bovenvermelde kiesvoorwaarden of zolang hij niet afgezien heeft van zijn hoedanigheid als kiezer, ongeacht de gemeente waar hij zijn verblijfplaats in België heeft gevestigd.

Inhoud

Belgische burgers hebben vanaf de leeftijd van 18 jaar de mogelijkheid om te gaan stemmen. Als buitenlander in België heb je daarentegen niet automatisch de kans om je stem uit te brengen tijdens de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 13 oktober 2024. 
Je kan daarvoor een aanvraag indienen bij de dienst bevolking. Zodra je stemrecht hebt gekregen, ben je wel verplicht om te gaan stemmen.

Voorwaarden

 • Minstens 18 jaar zijn, ten laatste de dag van de verkiezingen;
 • Niet geschorst of uitgesloten zijn van het kiesrecht;
 • Ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Ranst;
 • Ingeschreven zijn op de kiezerslijst.

Voor inwoners van buiten de EU: 5 jaar ononderbroken je wettelijke verblijfplaats in België hebben.

Procedure

Registreer je via de inschrijvingswebsite of breng het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier voor 1 augustus 2024 binnen bij de dienst bevolking. Je kan het aanvraagformulier onderaan downloaden of verkrijgen bij de dienst bevolking. De inschrijving blijft geldig voor alle volgende verkiezingen. Dus als je al eerder geregistreerd was, dan moet je dit niet opnieuw doen.

Concreet: heb je je in 2012 of 2019 al ingeschreven voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen? Dan krijg je voor de verkiezingen van 13 oktober 2024 automatisch een oproepingskaart en ben je verplicht om te gaan stemmen.

Wil je niet langer deelnemen aan de verkiezingen? Dan moet je schriftelijk afstand doen.

Contact

Adres
Administratief centrum Gustaaf Peetersstraat 7 , 2520 Ranst
Tel.
Vandaag
Op afspraak van 9 tot 12 uur
Telefonisch bereikbaar van 9 tot 12 uur & 14 tot 16 uur
Naar top