Niet-Belgen op kiezerslijsten

Inhoud

Belgische burgers hebben vanaf de leeftijd van 18 jaar de mogelijkheid om te gaan stemmen. Als buitenlander in België heb je daarentegen niet automatisch de kans om je stem uit te brengen tijdens de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 13 oktober 2024. 
Je kan daarvoor een aanvraag indienen bij de dienst bevolking. Zodra je stemrecht hebt gekregen, ben je wel verplicht om te gaan stemmen.

Voorwaarden

  • Minstens 18 jaar zijn, ten laatste de dag van de verkiezingen;
  • Niet geschorst of uitgesloten zijn van het kiesrecht;
  • Ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Ranst;
  • Ingeschreven zijn op de kiezerslijst.

Voor inwoners van buiten de EU: 5 jaar ononderbroken je wettelijke verblijfplaats in België hebben.

Procedure

Registreer je via de inschrijvingswebsite of breng het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier voor 1 augustus 2024 binnen bij de dienst bevolking. Je kan het aanvraagformulier onderaan downloaden of verkrijgen bij de dienst bevolking. De inschrijving blijft geldig voor alle volgende verkiezingen. Dus als je al eerder geregistreerd was, dan moet je dit niet opnieuw doen.

Concreet: heb je je in 2012 of 2019 al ingeschreven voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen? Dan krijg je voor de verkiezingen van 13 oktober 2024 automatisch een oproepingskaart en ben je verplicht om te gaan stemmen.

Wil je niet langer deelnemen aan de verkiezingen? Dan moet je schriftelijk afstand doen.

Contact

Adres
Administratief centrum Gustaaf Peetersstraat 7 , 2520 Ranst
Tel.
Naar top