Voorlopig rijbewijs model M36

Maak een afspraak Voorlopig rijbewijs online aanvragen

Inhoud

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument. Het geeft je de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen.

Met dit voorlopig rijbewijs moet je met een begeleider je scholing voltooien om een rijbewijs voor een auto (categorie B) te behalen. Je kan je laten begeleiden door een persoon naar keuze.

De verplichte begeleider moet minstens 8 jaar een Belgisch of Europees rijbewijs met een geldige categorie B bezitten. Bovendien mag deze persoon de laatste 3 jaar niet vervallen zijn geweest van het recht tot sturen en moet hij voldaan hebben aan eventuele herstelexamens. De gegevens van de begeleider moet je vermelden op het aanvraagformulier en de begeleider moet dit formulier ook ondertekenen. Je moet minstens één begeleider kiezen en maximaal twee.  Voor meer informatie over de voorwaarden om begeleider te zijn kan je terecht op de site Vlaanderen.be.

Je begeleider(s) moet(en) een vormingsmoment volgen. Meer info vind je op de webpagina van het vormingsmoment.

Met dit voorlopig rijbewijs mag je niet rijden van 22 tot 6 uur op vrijdag, zaterdag, zondag, de vooravond van wettelijke feestdagen en wettelijke feestdagen. 

Ten vroegste 5 maanden na afgiftedatum van je voorlopig rijbewijs kan je je praktijkexamen afleggen. Het voorlopig rijbewijs M36 is 36 maanden geldig.

Dit voorlopig rijbewijs kan je niet vernieuwen of verlengen. Je kan wel je voorlopig rijbewijs M36 eenmalig omwisselen naar een voorlopig rijbewijs M18 (zonder begeleider).

Voorwaarden

  • je moet minimum 17 jaar oud zijn;
  • je bent niet langer dan 3 jaar geleden geslaagd voor het theoretisch examen.

Wat meebrengen

  • je identiteitskaart;
  • een recente pasfoto als de foto op je identiteitskaart niet meer gelijkend is. Dit is niet van toepassing bij een online aanvraag van je rijbewijs;
  • het aanvraagformulier afgeleverd door het examencentrum met datumstempel van het geslaagde theoretisch examen dat niet ouder is dan 3 jaar;
  • je begeleider(s) moet(en) het aanvraagformulier ondertekenen.

Kostprijs

€ 20, bij voorkeur elektronisch te betalen

Contact

Adres
Administratief centrum Gustaaf Peetersstraat 7 , 2520 Ranst
Tel.
Vandaag
Op afspraak van 9 tot 12 uur
Telefonisch bereikbaar van 9 tot 12 uur & 14 tot 16 uur
Naar top