Voorlopig rijbewijs model M3

Maak een afspraak

Inhoud

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument. Het geeft je de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen.

Het voorlopig rijbewijs model 3 ontvang je om je scholing te voltooien van alle categorieën met uitzondering van categorie AM, B en G.

Je kan dit voorlopig rijbewijs ook aanvragen voor de categorie BE en in het geval van weglating van de code 78 « automatisch» van de categorieën B en BE.

Voorwaarden

  • je moet minimum 17 jaar oud zijn;
  • je bent niet langer dan 3 jaar geleden geslaagd voor het theoretisch examen.

Wat meebrengen

  • identiteitskaart;
  • een recente pasfoto als de foto op je identiteitskaart niet meer gelijkend is;
  • in bepaalde gevallen het aanvraagformulier, afgeleverd door het examencentrum met datumstempel van het geslaagde theoretisch examen dat niet ouder is dan 3 jaar;
  • enkel voor categorieën van groep 2 (C1, C, C1E, CE, D1, D1E, D en DE): een medisch rijgeschiktheidsattest groep 2;
  • eventueel een getuigschrift van onderricht of van bekwaamheid uitgereikt door een rijschool;
  • je Belgisch rijbewijs wanneer er vooraf vereiste categorieën zijn.

Kostprijs

€ 20 te betalen met bancontact.

Contact

Adres
Administratief centrum Gustaaf Peetersstraat 7 , 2520 Ranst
Tel.
Vandaag
Op afspraak van 9 tot 12 uur
Telefonisch bereikbaar van 9 tot 12 uur & 14 tot 16 uur
Naar top