Voorlopig rijbewijs model M12

Maak een afspraak Voorlopig rijbewijs online aanvragen

Inhoud

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument. Het geeft je de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen. Met dit voorlopig rijbewijs mag je niet rijden van 22 tot 6 uur op vrijdag, zaterdag, zondag, de vooravond van wettelijke feestdagen en wettelijke feestdagen. 

Dit voorlopig rijbewijs kan je niet vernieuwen of verlengen. Het voorlopig rijbewijs model 12 is 12 maanden geldig.

Begeleider

Met dit voorlopig rijbewijs moet je met een begeleider je scholing voltooien om een rijbewijs voor een auto (categorie B) te behalen. Je kan je laten begeleiden door een persoon naar keuze. Om een voorlopig rijbewijs M12 aan te vragen moet(en) de begeleider(s) zich eerst registreren bij de applicatie https://beldrive.apps.mobilit.fgov.be/. Dit gebeurt via hun eID of via itsme. In de applicatie moeten ze aangeven voor dat ze je begeleider willen zijn. Ze hebben hiervoor je naam, voornaam en rijksregisternummer nodig zoals vermeld op je identiteitskaart.

De verplichte begeleider moet minstens 8 jaar een Belgisch of Europees rijbewijs met een geldige categorie B bezitten. Bovendien mag deze persoon de laatste 3 jaar niet vervallen zijn geweest van het recht tot sturen en moet hij voldaan hebben aan eventuele herstelexamens. De gegevens van de begeleider moet je vermelden op het aanvraagformulier en de begeleider moet dit formulier ook ondertekenen. Je moet minstens één begeleider kiezen en maximaal twee. Voor meer informatie over de voorwaarden om begeleider te zijn kan je terecht op de site Vlaanderen.be.

Voorwaarden

  • je moet minimum 18 jaar oud zijn;
  • je bent niet langer dan 3 jaar geleden geslaagd voor het theoretisch examen;
  • je kan geen omwisseling meer doen naar een voorlopig rijbewijs M18 of M36;
  • je kan het aanvragen binnen de 3 jaar na het verstrijken van de geldigheidsdatum van je voorlopig rijbewijs M18 of M36;
  • je moet 6 uur praktisch onderricht bij een rijschool volgen. Deze lessen moeten gevolgd zijn nadat de geldigheid van je vorig voorlopig rijbewijs M36 of M18 verlopen was. Rijschoollessen zijn 3 jaar geldig.

Wat meebrengen

  • een recente pasfoto (niet van toepassing bij online aanvraag van je rijbewijs);
  • identiteitskaart;
  • het aanvraagformulier met handtekening van je begeleider(s) ;
  • Attest 6 uur praktisch onderricht bij een rijschool.

Kostprijs

€ 25 te betalen met bancontact.

Contact

Adres
Administratief centrum Gustaaf Peetersstraat 7 , 2520 Ranst
Tel.
Vandaag
Op afspraak van 9 tot 12 uur
Telefonisch bereikbaar van 9 tot 12 uur & 14 tot 16 uur
Naar top