Mobiliteitsplan

Het mobiliteitsplan vormt de basis voor het voeren van het beleid op vlak van mobiliteit en werd in 2018 goedgekeurd. Dit plan wil de aantrekkelijkheid en de veiligheid van de woonomgevingen bevorderen. 

We vertrekken van de bestaande ruimtelijke structuur en knelpunten en kijken dan naar de toekomstige noden en wensen. Dit gebeurt zowel op lokaal als op bovenlokaal niveau rekening houdend met plannen die opgemaakt worden voor de grotere regio waar Ranst toe behoort (o.a. Vervoerregio Antwerpen en De Nieuwe Rand). De wegencategorisering en de netwerkgedachte vormen hier de basis, met nadruk op kwalitatieve publieke ruimte met aandacht voor voetgangers, fietser en lokaal verkeer. 

Downloads

Contact

Adres
Site Van den Nestlaan Van den Nestlaan 110 , 2520 Ranst
Tel.
Vandaag
Op afspraak van 9 tot 12 uur & 14 tot 16.30 uur
Telefonisch bereikbaar van 9 tot 12 uur & 14 tot 16.30 uur
Naar top