Mobiliteit in Oelegem

Eind 2021 organiseerden we in Oelegem een mobiliteitsbevraging. Doel was om meer inzicht te krijgen in het verplaatsingsgedrag. Daarnaast wilden we ook aan de inwoners hun mening en adviezen vragen over mogelijke verkeersingrepen.

Om zeker te zijn dat de resultaten op een neutrale en objectieve manier verkregen werden, werkten we met een steekproef. Er werden 900 Oelegemnaren willekeurig geselecteerd om deel te nemen. Enkel zo kwamen we tot een groep mensen waarin alle leeftijden en meningen vertegenwoordigd waren. Maar liefst 480 inwoners namen deel. Hieronder vind je alvast de belangrijkste bevindingen en resultaten van deze bevraging.

Hoe verplaatsen we ons?

We zien dat 88% van de inwoners wel eens te voet gaat of de fiets neemt voor verplaatsingen binnen Oelegem. 12% gebruikt altijd de wagen. Voor verplaatsingen binnen Ranst neemt 29% altijd de auto.

Een meerderheid van 65% van de deelnemers uit de dorpskern geeft aan hinder te ondervinden van te veel doorgaand verkeer. Een meerderheid van 68% vindt ook dat er in de buurt te snel wordt gereden, zowel in de dorpskern als in de andere buurten van Oelegem.

Hoe pakken we dat aan?

Het instellen van de enkelrichtingen in de Achterstraat en de Kerkstraat heeft nu al voor minder (sluip)verkeer gezorgd in de dorpskern. Bepaalde straten verwerken nog altijd sluipverkeer. Daarom kijken we onder meer naar de aanpassing van bepaalde kruispunten. De uitbreiding van de zone 30 in het dorpscentrum werd pas goedgekeurd. De uitbreiding van de tonnagebeperking om sluipverkeer aan te pakken en de dorpskern en woonstraten van Oelegem leefbaarder te maken, wordt onderzocht.

Wat met de brug?

We merken dat veel automobilisten die niet in Oelegem moeten zijn nog altijd de nieuwe brug aan de Jozef Simonslaan gebruiken. Dat zorgt voor extra verkeersdruk. Daarom willen we maatregelen nemen. In de bevraging hebben we afgetoetst waar de voorkeur van de inwoners naartoe gaat. Een meerderheid is geen voorstander om de brug af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Voor 59% kan de brug noch volledig worden afgesloten voor wagens en vrachtverkeer, noch tijdens bepaalde dagdelen (bv. op spitsmomenten enkel toegankelijk voor zwakke weggebruikers). Dit is een duidelijk signaal.

Welke maatregel voor de brug heeft jouw voorkeur?

De mening van de Oelegemnaar is duidelijk: de brug moet open blijven en liefst met zo weinig mogelijk ingrepen die de eigen mobiliteit hinderen. We zullen hier zeker rekening mee houden.

Maar, hoe gaan we dan sluipverkeer door Oelegem via de brug ontmoedigen? De huidige maatregelen hebben al een gunstig effect. Op dit ogenblik onderzoeken we hoe we met de afstelling van het verkeerslicht op de brug de verkeerstroom kunnen beïnvloeden.

Voorstellen van inwoners

We ontvingen heel wat voorstellen om de verkeersveiligheid in Oelegem te verbeteren. Veel daarvan hebben te maken met de geplande Maasweg. Dit is een verbindingsweg tussen de Ter Stratenweg en de rotonde aan de Vaartstraat/Oelegemsesteenweg “Wanneer wordt hier werk van gemaakt?”, is een veelgestelde vraag. Het gemeentebestuur wil deze verbindingsweg snel aanleggen. Het dossier heeft jammer genoeg buiten onze wil heel wat vertraging opgelopen. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het dossier.

Andere adviezen die we ontvingen, gaan vooral over het weren van het vrachtverkeer, betere fiets- en voetpaden en de invoering van eenrichtingsverkeer in bepaalde straten. Alle 390 suggesties gaan we onderzoeken. We willen als bestuur alle deelnemers bedanken. We gaan met jullie input aan de slag om de verkeersveiligheid in Oelegem ve

Downloads

Contact

Adres
Site Van den Nestlaan Van den Nestlaan 110 , 2520 Ranst
Tel.
Naar top