Minimale levering aardgas

Om te vermijden dat mensen die de middelen niet hebben om in de winter hun aardgasbudgetmeter op te laden, zonder verwarming komen te zitten, werd in de winterperiode van 2010-2011 de zogenaamde minimale levering van aardgas via de budgetmeter ingevoerd. Daarmee kunnen OCMW’s aan behoeftigen een beperkte financiële steun toekennen via periodieke opladingen van de budgetmeterkaart. Deze financiële tussenkomst staat voor een minimale hoeveelheid aardgas, goed voor een minimaal comfort. De OCMW’s beschikken daarmee over een extra instrument om een financiële tussenkomst te doen in de energiekosten. De kost hiervoor kan voor 70 % gerecupereerd worden bij de distributienetbeheerder en voor 30 % bij de hulpvrager.

Voor wie

Iedereen die in de gemeente woont en een aardgasbudgetmeter heeft, komt in aanmerking voor de minimale levering tijdens de periode van 1 november tot en met 31 maart.

Hoe aanvragen

Alle afnemers met een aardgasbudgetmeter worden per brief uitgenodigd op het OCMW van Ranst. Bij het eerste contact wordt samen met de permanentie sociale dienst het aanvraagformulier ingevuld, waarbij onder andere de gegevens over het aardgasverbruik en het type van de woning worden ingevuld. Op basis daarvan wordt berekend hoeveel de halfmaandelijkse tussenkomst bedraagt. Elke afnemer met een aardgasbudgetmeter kan vanaf dan tweemaal per maand een oplading doen, waarvan eenmaal in de eerste helft van de maand en eenmaal in de tweede helft van de maand.

Deel deze pagina