Meerjarenplan

Inhoud

Het decreet lokaal bestuur bepaalt dat elke gemeente en OCMW een strategisch meerjarenplan moet opmaken, zodat het lokaal bestuur vanuit een welbepaalde visie een langetermijnbeleid kan uitstippelen.

Het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota en een financiële nota. In de strategische nota worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren lokaal beleid op elkaar afgestemd en geïntegreerd weergegeven. In de financiële nota wordt verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd en worden de financiële consequenties van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven.

Dit document heeft een dynamisch karakter. Het heeft ook niet de pretentie om volledig te zijn. Nieuwe en/of andere opportuniteiten of uitdagingen kunnen zich gedurende een legislatuur opdringen, verder onderzoek of nieuwe elementen kunnen een ander en juister inzicht geven op bepaalde zaken of budgettaire redenen kunnen ervoor zorgen dat een meerjarenplanning bijgestuurd kan worden .

Procedure

Het strategisch meerjarenplan van Ranst is tot stand gekomen met ruime inbreng van de administratie en stakeholders. De prioriteiten werden door het college van burgemeester en schepenen bepaald rekening houdend met de budgettaire ruimte.

Downloads

Contact

Adres
Administratief centrum Gustaaf Peetersstraat 7 , 2520 Ranst
Tel.
Vandaag
Op afspraak van 9 tot 12 uur
Telefonisch bereikbaar van 9 tot 12 uur & 14 tot 16 uur
Naar top