Mantelzorg

Gemeentelijke mantelzorgpremie

Ranst voorziet geen gemeentelijke mantelzorgpremie. 

Mantelzorgdag

Een mantelzorger verdient het om af en toe eens in de watten te worden gelegd. Mantelzorgers zorgen onbetaald en op regelmatige basis voor een zorgbehoevende in hun omgeving, zodat die zo lang mogelijk in zijn/haar vertrouwde thuisomgeving kan blijven. Via die zorg wil de mantelzorger het de zorgbehoevende een beetje aangenamer maken. Meestal is dat een taak die veel tijd opslorpt en toch vaak een impact heeft op het sociale leven van de mantelzorger.

Sinds 2001 is 23 juni uitgeroepen tot nationale Dag van de Mantelzorger. Die dag is een moment van (h)erkenning en waardering geworden voor alle mensen die zorg dragen voor een huisgenoot, familielid, vriend, buur of kennis. 

Ook zorg en welzijn organiseert jaarlijks een dag van ontspanning voor alle mantelzorgers van de gemeente.

Voor wie

Voor alle mantelzorgers van Ranst.

Niet zeker of je een mantelzorger bent? Kijk dan even na of één van onderstaande situaties op jou van toepassing is. Indien je op één of meer vragen ‘ja’ antwoordt, dan ben je een mantelzorger.

  • Ik sta ’s morgens op en zorg niet alleen dat ik zelf aan de dag kan beginnen (wassen, aankleden, eten …) maar ook dat mijn hulpbehoevende partner, ouder, mijn kind met een handicap of kennis de dag kan starten.
  • Ik heb mijn professionele werksituatie moeten aanpassen omdat de zorgsituatie te veel tijd opeiste.
  • Ik zorg ervoor dat mijn zieke tante, oma, mama, buurvrouw … steeds alle levensmiddelen in huis heeft omdat ze zelf niet meer kan gaan winkelen.
  • Gebrek aan opvang belemmert mij om activiteiten buitenshuis te doen.
  • Ik ben de persoon die dag en nacht door een zorgbehoevende kan worden opgebeld als die hulp nodig heeft.
  • De huishoudelijke taken worden wat te veel omdat ik ook help in het huishouden van een chronisch zieke buur, een familielid of kennis.
  • Ik neem de zorg voor de kinderen van een chronisch zieke of alleenstaande ouder over wanneer het voor hem/haar te zwaar wordt.
  • Ik voel me vaak vermoeid door de vele tijd en energie die ik in de zorgen voor mijn zorgbehoevende partner, kind, buur of kennis steek.
  • Elke dag zorg ik ervoor dat de zorgbehoevende die ik graag zie, lekker eten heeft omdat hij of zij daar zelf niet meer voor kan zorgen.

Meer info

Wil je meer weten over de 'Dag van de Mantelzorger' of eraan deelnemen? 
Neem dan contact op met de sociale dienst van het OCMW op het nummer 03 385 38 88 of via e-mail naar thuiszorg@ranst.be.

Contact

Adres
Sociaal huis Schildesteenweg 16 , 2520 Ranst
Tel.
Ondernemingsnummer
0212.210.462
Naar top