Maatschappelijk werker

We zijn momenteel op zoek naar:

Maatschappelijk werker - Voltijds 38/38 (deeltijds bespreekbaar) - contractueel - bepaalde duur - niveau B1-B3

Zèdde hier goed in?

Je staat in voor gesprekken en huisbezoeken naar aanleiding van hulpvragen. Je werkt samen met de cliënt een hulpverleningsplan uit en biedt de nodige psychosociale begeleiding. In functie van de financiële hulpverlening doe je sociaal-financiële onderzoeken, maak je sociale verslagen en formuleer je voorstellen voor individuele financiële hulp (leefloon en andere vormen van financiële hup). Je wordt aangestuurd en begeleid door het hoofd van de sociale dienst.

Brengen jouw talenten je bij iedereen die bij onze sociale dienst aanklopt?

Wèmme voor jou:

Een job met pit!

Je wordt verloond volgens niveau B1-B3. Dit komt neer op een  bruto maandwedde (38/38) van:

  • - met 0 jaar anciënniteit: € 2.940,86 bruto
  • - met 5 jaar anciënniteit: € 3.195,84 bruto

Anciënniteit in andere openbare diensten en relevante ervaring in de privésector kunnen meegenomen worden. Maaltijd-, eco- en cadeaucheques, hospitalisatieverzekering, haard- of standplaatsvergoeding, eindejaarstoelage, fietsvergoeding, 2de pensioenpijler.

Hèdde er zin in?

Beschik je over een bachelor diploma in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent of het diploma van bachelor in de sociale gezondheidszorg, afstudeerrichting sociale verpleegkunde of een daarmee gelijkgesteld diploma?

Bezorg je motivatiebrief, CV, diploma en een recent blanco uittreksel uit het strafregister model 2 (niet ouder dan 3 maanden) aan de dienst HRM Gemeente Ranst, Gustaaf Peetersstraat 7, 2520 Ranst of stuur ze op via hrm@ranst.be

Voor meer informatie kan je terecht bij Karin Dillen, afdelingshoofd zorg en welzijn, op het nummer 03 385 38 88.

Contact

Adres
Administratief centrum Gustaaf Peetersstraat 7 , 2520 Ranst
Tel.
Vandaag
Op afspraak van 9 tot 12 uur & 14 tot 16.30 uur
Telefonisch bereikbaar van 9 tot 12 uur & 14 tot 16.30 uur
Naar top