Lokaal overleg kinderopvang

Inhoud

Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) is de gemeentelijke raad die advies geeft over kinderopvang in de gemeente Ranst. De 9 leden vertegenwoordigen de lokale actoren en de gebruikers van de kinderopvang in Ranst. 

Het LOK heeft als gemeentelijke adviesraad inspraak bij de opmaak van het strategisch meerjarenplan van de gemeente en het OCMW over de materies die relevant zijn voor kinderopvang en de eventuele bijsturingen ervan.

Het lokaal overleg kinderopvang kan daarbij ook vragen aan het lokaal bestuur dat het als lokaal bestuur het initiatief neemt om de Vlaamse overheid te informeren en te adviseren over de uitbouw van de opvangvoorzieningen in de gemeente. Het LOK kan deze adviesfunctie zowel op eigen initiatief als op specifieke vraag van het gemeentebestuur opnemen.

Daarnaast kan het LOK occasionele activiteiten organiseren omtrent (het opvoeden van) kinderen.

Contact

Adres
Gemeenschapscentrum Den Boomgaard Antwerpsesteenweg 43 , 2520 Ranst
GSM
Vandaag
Op afspraak van 9 tot 12 uur
Telefonisch bereikbaar van 9 tot 12 uur & 14 tot 16 uur
Naar top