Lokaal overleg kinderopvang (LOK)

Correspondentieadres:

Buitenschoolse Kinderopvang t.a.v Inge Praats, Antwerpsesteenweg 43, 2520 Ranst
bko@ranst.be 

 

Het LOK is de gemeentelijke raad die advies geeft omtrent kinderopvang in de gemeente Ranst.
De 9 leden zijn vertegenwoordigers van de lokale actoren en van de gebruikers van de kinderopvang in Ranst. 

Het LOK heeft als gemeentelijke adviesraad inspraak bij de opmaak van het strategisch meerjarenplan van de gemeente en het OCMW over de materies die relevant zijn voor kinderopvang en de eventuele bijsturingen ervan.

Het lokaal overleg kinderopvang kan daarbij ook vragen aan het lokaal bestuur dat het als lokaal bestuur het initiatief neemt om de Vlaamse overheid te informeren en te adviseren over de uitbouw van de opvangvoorzieningen in de gemeente. Het LOK kan deze adviesfunctie zowel op eigen initiatief als op specifieke vraag van het gemeentebestuur opnemen.

Daarnaast kan het LOK occasionele activiteiten organiseren omtrent (het opvoeden van) kinderen.

Openingsuren & contact

Buitenschoolse kinderopvang

adres
Antwerpsesteenweg 432520 Ranst (Broechem)
Tel. tel.
Tijdens de sluiting vanwege de corona maatregelen van GC Den Boomgaard kan je onze medewerkers bereiken via het algemeen nummer 03 485 79 69 of via mail, via GSM kan je de coördinator bereiken op het nummer 0499 77 40 81
e-mail
bko@ranst.be

Openingsuren

GSM's per school (tijdens de opvanguren te bereiken):

  • Ranst :          0492 34 40 59
  • Broechem:   0492 34 03 19
  • Oelegem:     0492 34 39 97

De administratie is bereikbaar na uw telefonische afspraak op maandag namiddag, woensdag of donderdag voormiddag.

Deel deze pagina