Logo – Antwerpen VZW

De gemeente Ranst is net zoals andere gemeenten in het arrondissement Antwerpen lid van de vzw Logo Antwerpen ofwel de vzw lokaal gezondheidsoverleg Antwerpen.  De vereniging heeft als doel:

  • als lokaal-regionale netwerkorganisatie in te staan voor de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen (binnen de Logo-regio)
  • te fungeren als eerste lijn van het medisch-milieukundig netwerk

De vereniging vertrekt hierbij vanuit de lokale realiteit en biedt ruimte voor de lokale noden en de signalen van de basis. Bij de uitvoering van haar taken werkt de vzw wetenschappelijk onderbouwd en getoetst aan de praktijk. De vereniging werkt met en voor preventieorganisaties en, in samenspraak met deze preventieorganisaties, hun werkveld. De vereniging vervult een netwerkfunctie bestaande uit overleg, informatie en advies, capaciteitsopbouw, het doorlopend aanreiken van methodieken, instrumenten, materialen en deskundigen op maat om acties te realiseren en coördinatie en begeleiding.

Naast een netwerkfunctie heeft de vereniging een projectwerking bestaande uit het begeleiden en ondersteunen van projectvoerende partners (2) het uitvoeren van (piloot)projecten en (3) het verkennen van verankeringmogelijkheden.

De vereniging mag alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Te dien einde kan zij ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, en dit slechts voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht.

Bijkomende informatie: https://logoantwerpen.be

Downloads

Naar top