Land van playsantiën

Vijf gemeenten (Ranst, Lille, Zoersel, Zandhoven en Malle) willen structureel samenwerken rond toerisme en recreatie, en vertrouwen de concrete uitwerking hiervan toe aan de vzw Land van Playsantiën. Door krachtenbundeling willen we het gebied gevormd door de vijf gemeenten uitbouwen tot een toeristisch-recreatief gebied dat optimaal inspeelt op de recreatieve behoeften van de eigen bevolking, aan de inwoners van de omliggende regio’s volop mogelijkheden biedt voor actieve en/of passieve recreatie,  dag- en verblijfstoeristen laat onthaasten en actief laat genieten van onze dorpen en groengebieden.

Met het Land van Playsantiën wil Ranst bijdragen aan een duurzaam toerisme, de bewustwording en ontwikkeling van de waarde van het natuurlijk en cultureel erfgoed in onze gemeenten en de creatie van welzijn en werkgelegenheid in onze regio en voor onze inwoners.

Bijkomende informatie: https://landvanplaysantien.be

Downloads

Naar top