Klimaatwandeling - Ranst - 7km

Afstand        7 km 10000 stappen
Start en einde informatiecentrum domein Vrieselhof (Schildesteenweg 95, Oelegem)
Markering groene pijlen
Extra in samenwerking met de Ranstuilen

kaartje klimaatwandeling

De klimaatopwarming en de gevolgen daarvan lijken vaak een abstracte dreiging en een ver-van-mijn-bed-show. Toch is dit niet het geval! Hittegolven en zware regenval gaan frequenter voorkomen en we gaan ons hierop moeten voorbereiden. Tijdens deze wandeling gaan we verschillende bezienswaardigheden tegenkomen waarbij we tips geven die je zelf kan doen. Is je honger naar informatie nog niet gestild, klik dan op de verschillende linken voor extra informatie over wat jij zou kunnen veranderen op weg naar een betere toekomst!

Informeer jezelf!

Klimaatverandering is een economisch probleem én energieprobleem dat schadelijke gevolgen gaat hebben voor mens en milieu. Daarom is het belangrijk dat we aanpassingen doen om onszelf en onze natuur beter te beschermen.

De belangrijkste stap is natuurlijk een échte wijziging aanbrengen aan klimaatverandering. En dit doen we door te stoppen met de verbranding van fossiele brandstoffen. Die zorgen voor een stijging van broeikasgassen in de atmosfeer waardoor er meer warmte wordt vastgehouden op aarde.

We kunnen minderen met het gebruik van fossiele energiebronnen en die in de nabije toekomst zelfs verbannen door het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Die zetten wind- en zonne-energie om in elektriciteit. Wist je dat elektrische voertuigen en warmtepompen minder energie nodig hebben dan de fossiele tegenhangers? Dit is niet enkel goed voor het milieu, maar ook voor je portemonnee!

Is je honger over klimaatverandering nog lang niet gestild? Én wil je meer weten over wat je allemaal kan doen? Lees dan deze twee boeken! Om ze te begrijpen hoef je geen wetenschapper te zijn.

'Eerste hulp bij klimaatverwarring' en 'Tien klimaatacties die werken' door Pieter Boussemaere.

https://www.youtube.com/watch?v=NSX-wbliSWU

Insecten en bijen

Insecten en bijen verdwijnen. Je zult het al vaker gehoord hebben, maar hoe komt dit en waarom is dit zo erg?

Wel, deze kleine beestjes vervullen onmisbare functies in onze leefwereld. Ze zorgen ervoor dat bloemen bestuift kunnen worden waardoor je tuin mooi kan bloeien en ook landbouwgewassen kunnen groeien en produceren. Ze ruimen ook dood materiaal op en ze eten minder leuke insecten op. Maar hun leefgebieden verdwijnen met een sterke achteruitgang tot gevolg! Klimaatverandering gaat het probleem enkel verergeren.

Gelukkig kunnen we hier verandering in brengen. Wees een thuis voor insecten. Richt je tuin in met INHEEMSE bloemen, struiken of bomen. Hoe meer DIVERSITEIT, hoe meer insecten zich thuis zullen voelen. Insectvriendelijke tuinen zijn ook makkelijk in onderhoud. De natuur doet namelijk zelf het zware werk. Gebruik daarom geen enkele vorm van pesticiden en laat dood materiaal, zoals afgebroken takken, liggen. Hierin kunnen ze een warm bedje maken of een lekkere maaltijd uithalen.

https://www.natuurpunt.be/pagina/algemene-tips-voor-insecten-je-tuin

https://www.natuurpunt.be/nieuws/waar-zijn-alle-insecten-heen-20170523

https://byebyegrass.eu/

Beuken

Hete zomer en natte winters. Niet elke boomsoort is hier tegen opgewassen. Het is je misschien al opgevallen dat tijdens droge, hete zomers bomen sneller hun bladeren verliezen of hun hoogste takken afwerpen. Dat heet droogtestress en het is een verdedigingsmechanisme van de bomen tegen de droogte. Niet elke boomsoort is in staat om deze periodes goed door te komen. Jonge bomen sneuvelen ook vaak door uitdroging, omdat ze niet genoeg reserves konden opbouwen om te overleven. Oudere bomen kunnen verzwakt geraken, maar als de droogte niet te lang duurt, kunnen ze het overleven en het volgende jaar hopelijk herstellen. Helaas is dit niet zo eenvoudig voor elke boomsoort. De beuk bijvoorbeeld, is een boomsoort van koele en donkere bossen en ze hebben geen diep wortelstelsel. Door deze combinatie zijn ze niet goed bestand tegen de hittegolven die vaker gaan voorkomen. Maar schrijf de beuk nog niet te snel af, want in gemengde bossen doen ze het niet veel slechter dan andere boomsoorten. In je tuin kan de soort wel meer problemen krijgen doordat de beuken de volle lichtintensiteit krijgen van de zon. Je kan je bomen wel beschermen door de tips toe te passen over het hittebestendig maken van je tuin.

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/08/14/hete-zomers-natte-winters-vooral-de-beuk-is-steeds-de-pineut/

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/07/23/hoe-kunnen-we-onze-tuin-aanpassen-aan-de-hitte-en-de-droogte/

Veteraanbomen

Bomen bieden belangrijke ecosysteemdiensten aan. Een van die diensten is verkoeling. Dit effect kan in steden een groot verschil maken. Bomen zorgen voor schaduw, maar wist je dat ze er ook voor zorgen dat regenwater beter kan doordringen in de grond? Bomen nemen een deel van dit water op en laten het via hun blaadjes verdampen. Tijdens warme perioden is deze verdamping hoger en zorgen ze zo voor extra verkoeling. Voor het klimaat is het uitzonderlijk belangrijk dat we meer bomen aanplanten. Zij kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van de CO2 - uitstoot. Afhankelijk van de soort kunnen ze jaarlijks meer dan 30 kg CO2 opnemen. Die slagen ze op in hun houtweefsel onder de vorm van cellulose. MAAR we gaan onze bijdrage moeten leveren. Bomen zijn in staat om hittegolven goed te doorstaan, zolang er genoeg water aanwezig is in de bodem. Wij mensen moeten ervoor zorgen dat er genoeg water in de bodem kan infiltreren. Zo blijft de grondwatertafel hoog genoeg, zodat onze bomen optimaal kunnen werken en minder gaan verzwakken tijden hittegolven.

https://www.operatieperforatie.be/

www.ranst.be/klimaatsubsidie

Blauwgraslanden

Blauwgraslanden zijn zeldzame, waardevolle natuurgebieden. Ze bestaan uit drassige hooilanden met een gering productievermogen. Ze zijn afhankelijk van vrij voedselarm grondwater. Dit ecosysteem is zeldzaam, omdat ze erg gevoelig zijn voor veranderingen in grondwaterkwaliteit en -kwantiteit. Verharding en klimaatverandering vormen een probleem voor deze gebieden. Ontharding en een verhoging van de grondwatertafel zijn daarom van groot belang voor de diversiteit van deze blauwgraslanden. We moeten ook streven naar goede waterkwaliteit rond deze gebieden door waterzuivering. Je kan hier zelf aan bijdragen door je tuin zo min mogelijk te verharden en de gemeente aan te moedigen om rioleringen aan te leggen om afvalwater te zuiveren.

https://www.ecopedia.be/natura2000/natura-2000-blauwgraslanden-6410

www.ranst.be/klimaatsubsidie

Openingsuren & contact

Sportdienst

adres
Antwerpsesteenweg 452520 Ranst (Broechem)
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel. tel.
03 475 19 66
e-mail
sportdienst@ranst.be

Openingsuren

Vandaag open van 9 tot 23 uur
Morgen open van 9 tot 23 uur

Algemeen

De openingsuren zijn afhankelijk van de bezetting van de sporthal. Vooral tijdens de zomermaanden kan dit variëren.

De sporthal sluit op wettelijke feestdagen, behalve als deze in het weekend vallen.

In de maand juli is de sporthal gesloten (zomersluiting).

affiche klimaatwandeling (c)wandelclub De Ranstuilen

Deel deze pagina