Klimaatsubsidie

Gemeente Ranst wil haar inwoners aanmoedigen om werken uit te voeren die een positieve invloed hebben op het klimaat.

Welke werken komen in aanmerking

 • Aanleg van een extensief groendak
 • Aanleg van een hemelwaterput, infiltratie- of buffervoorziening
 • Ontharden van een voortuin

Voor wie en welke gebouwen

 • Voor (particuliere) huiseigenaars en eigenaars van een appartementsgebouw
  • Huurders kunnen ook een aanvraag indienen, mits akkoord van de eigenaar(s)
 • De woning moet volledig op het grondgebied van de gemeente Ranst staan
 • Bedrijven of gebouwen van een huisvestingsmaatschappij kunnen geen premie krijgen
 • De subsidie kan enkel toegekend worden indien de betreffende maatregel niet verplicht wordt door bestaande wettelijke of reglementaire bepalingen

Bedrag van de subsidie

Extensief groendak
 • €20/m² voor extensieve groendaken
 • De subsidie kan nooit meer bedragen dan honderd procent van het totaalbedrag van de aanvaarde facturen.  Je mag alle kosten voor de aanleg van het groendak inbrengen.
Hemelwaterput, infiltratie- of buffervoorziening
 • 50% van de kostprijs van de installatie, met een maximum van € 375
 • De subsidie wordt slecht éénmaal per gebouw toegekend: ofwel voor een hemelwaterput, ofwel voor een infiltratie- of buffervoorziening
Ontharden van een voortuin
 • Gazon ter vervanging van een open verharding: € 5/m²
 • Beplanting ter vervanging van open verharding: €10/m²
 • Gazon ter vervanging van een verharding: €10/m²
 • Beplanting ter vervanging van een verharding: €15/m²
 • De subsidie bedraagt maximum € 500

Voorwaarden

Extensief groendak
 • De minimale oppervlakte van het extensief groendak bedraagt 6 m²
 • De plaatsing van het extensief groendak moet beantwoorden aan de regels van goed vakmanschap
 • Indien werken moeten uitgevoerd worden om het dak te verstevigen, moet de aanvrager eerst een omgevingsvergunning bekomen
Hemelwaterput, infiltratie- of buffervoorziening

De plaatsing van de hemelwateropvang, infiltratie- of buffervoorziening moet beantwoorden aan de regels van goed vakmanschap.

Hemelwaterput met hergebruik
 • Hemelwater moet maximaal worden afgekoppeld van het afvalwater
 • Het volume van de hemelwaterput bedraagt minimaal 3.000 liter
 • Het hergebruik van het in de hemelwaterput gecapteerde water is verplicht
 • De overloop van de hemelwaterput wordt bij voorkeur geïnfiltreerd in de bodem
Infiltratievoorziening
 • De infiltratieoppervlakte van de infiltratievoorziening bedraagt minimaal 4 m² per 100 m² afwaterende oppervlakte

Buffervoorziening
 • Het buffervolume van de buffervoorziening bedraagt minimaal 25 liter/m² afwaterende oppervlakte
 • Als de afwaterende oppervlakte groter is dan 2500 m² wordt de buffervoorzíening uitgerust met een vertraagde afvoer met een maximaal ledigingsdebiet van 20 liter per seconde en per aangesloten hectare
Ontharden van een voortuin
 • De opgebroken (open) verharding wordt vervangen door gazon, wintervaste planten, hagen, struiken en/of bomen. De aanplant van éénjarige beplantingen komt niet in aanmerking voor subsidie
 • De aanvrager dient de nieuwe aanplant minimaal gedurende 10 jaar in stand te houden. Afgestorven planten dienen vervangen te worden
 • Er wordt minimum 5 m² (open) verharding opgebroken
 • Het verwijderen van anti-worteldoek, boomschors en andere niet harde materialen komt niet in aanmerking voor subsidie

Subsidie aanvragen

Vul het aanvraagformulier in en bezorg het samen met de vereiste bijlagen aan de dienst Omgeving, binnen de 3 maanden na uitvoering van de werken. Je vindt de aanvraagformulieren onderaan deze pagina.

Meer info

Alle details over de klimaatsubsidie vind je in het subsidiereglement. Toch nog vragen? Aarzel niet contact op te nemen met de dienst Omgeving (klimaat): 03 470 10 83, klimaat@ranst.be

Openingsuren & contact

Dienst omgeving

adres
Gustaaf Peetersstraat 72520 Ranst (Broechem)
Tel. tel.
03 470 10 83
e-mail
omgeving@ranst.be

Openingsuren

Vandaag open van 9 tot 12 uur en 14 tot 16.30 uur
Morgen open van 9 tot 12 uur

Door de coronamaatregelen vragen wij je om je bezoek aan het gemeentehuis, het ocmw en andere gemeentediensten zoveel mogelijk uit te stellen.
Voor dringende zaken en als het echt niet anders kan, maak je een afspraak met de betrokken dienst(en).

Groendak

Deel deze pagina