Klimaatstreepjes

Klimaatstreepjes België

 

Dit zijn de Belgische klimaatstreepjes. Ze geven weer hoeveel kouder (blauw) of warmer (rood) het in een bepaald jaar was in vergelijking met de gemiddelde temperatuur in de periode 1901-2021. (Bron: showyourstripes.info.)

Door klimaatverandering wijzigen de gemiddelde weersomstandigheden en vergroot de kans op weersextremen. Klimaatverandering is een rechtstreeks gevolg van de stijgende concentraties aan broeikasgassen in onze atmosfeer door menselijke activiteiten, zoals het gebruik van fossiele energie en ontbossing. Klimaatverandering is een van de grootste risico’s voor mens en maatschappij. (Bron: VMM.)

Wat zijn de effecten van de klimaatverandering voor Ranst?

  • Warmere en drogere zomers met meer, langere en frequentere hittegolven.
  • Nattere winters.
  • Hevigere onweders.

Aantal hittegolfdagen
Figuur 1. Aantal hittegolfdagen per jaar, hoog impact scenario. Van 4 hittegolfdagen in 2018 naar 19 in 2050 en 52 in 2100. (Bron: VMM.)
 

Aantal droge dagen
Figuur 2. Aantal droge dagen per jaar. Hoog impact scenario. Cijfers voor Ranst: 172 in 2018, 195 in 2030, 236 in 2100. (Bron: VMM.)
 

Neerslag per maand
Figuur 3. Neerslag per maand, hoog impact scenario. De totale hoeveelheid neerslag blijft ongeveer gelijk, maar de verdeling verandert: minder in de zomer, meer in de winter. (Bron: VMM.)
 

Hoe pakken we de klimaatverandering aan?

Op 21 september 2020 ging de gemeenteraad akkoord tot ondertekening van het Burgemeestersconvenant 2030. Hiermee beloofde Gemeente Ranst om de CO2-uitstoot op haar grondgebied tegen 2030 met minstens 40% terug te dringen en om zich aan te passen aan het veranderende klimaat.

Hiervoor wordt er een klimaatplan opgemaakt. Dat stippelt uit hoe we de doelstellingen kunnen behalen. Het zal een leidraad zijn voor het beleid en de inwoners naar de toekomst toe.

Wil jij meehelpen om het klimaat te redden? Heb je een idee voor de gemeente? Wil je samen met je buurt of je vereniging aan de slag rond een klimaatthema? Geef het door via klimaat@ranst.be en we bekijken samen de mogelijkheden.

Deel deze pagina