Klimaatplan 2030

Waarom een klimaatplan?

Voor wie er nog aan twijfelde: klimaatverandering is echt en we worden er meer en meer mee geconfronteerd. Een kurkdroge zomer met enkele hittegolven, wateroverlast en bosbranden in onze geliefde vakantiebestemmingen… wie nog twijfelt die dwaalt. De aarde warmt op en hierdoor verandert het klimaat, ook in Ranst.

Wereldwijd engageren steden en gemeenten zich om het verschil te maken met een gericht en langlopend beleid dat aansluit bij de internationale doelstellingen op het vlak van energie en klimaat. Ook onze gemeente wil in het klimaatverhaal zijn steentje bijdragen.

Door de ondertekening van het burgemeestersconvenant legden we de basis voor het klimaatplan.

Meer weten over het burgemeesterconvenant?

Doelstellingen

  1. We verminderen de CO2-uitstoot op het grondgebied met 55% (t.o.v. 2019).
  2. We verzekeren iedereen van betaalbare, duurzame en veilige energievoorziening.
  3. We maken de gemeente klimaatbestendiger.

Hoe?

Hoe we de doelstellingen gaan bereiken, lees je in het Klimaatplan Ranst 2030. Wil je weten hoever we staan met onze klimaatacties en het terugdringen van de CO2 uitstoot in Ranst?

Naar website Futureproofed Ranst

De Vlaamse overheid steunt lokale besturen bij het behalen van hun doelstellingen via subsidies en monitoring onder het Lokaal energie- en klimaatpact.

Meer weten over het lokaal energie- en klimaatpact (LEKP)

Downloads

Contact

Adres
Site Van den Nestlaan Van den Nestlaan 110 , 2520 Ranst
Tel.
Vandaag
Op afspraak van 9 tot 12 uur
Telefonisch bereikbaar van 9 tot 12 uur & 14 tot 16 uur
Naar top