Klacht over gemeentelijke dienst

Inhoud

Ons gemeentebestuur streeft naar een optimale dienstverlening met veel aandacht voor klantvriendelijkheid. Toch kan het gebeuren dat je als burger een klacht hebt, omdat je ontevreden bent over een gemeentelijke of OCMW-dienst of een actie van een bepaald personeelslid of mandataris. Gemeente Ranst ziet klachten als belangrijke signalen en als kansen om onze dienstverlening te verbeteren. Wij hebben hiervoor dan ook een apart klachtenformulier en reglement opgesteld.

Voor andere zaken gebruik je best het meldingsformulier, zodat de diensten waar nodig meteen kunnen optreden. Met meldingen signaleer je situaties, zoals sluikstort, een omgevallen verkeersbord, een defect aan het openbaar domein of een gebouw. Je kan via het meldingsformulier ook een vraag stellen over de gemeentelijke en OCMW-diensten of een suggestie of mededeling doen.

Wat is een klacht?

Een klacht is een uiting van ontevredenheid over de manier waarop je door een medewerker van Gemeente Ranst werd onthaald. Dit kan gaan over bijvoorbeeld de manier waarop je behandeld bent door de medewerker, de manier waarop de medewerker de dienstverlening heeft uitgevoerd (of niet uitgevoerd) of de termijn waarop de medewerker het (niet) heeft uitgevoerd. De klachtenbehandelaar behandelt enkel klachten over Gemeente Ranst. Ook wanneer een externe aannemer of dienstverlener een taak of dienst voor de gemeente of het OCMW uitvoerde, kan je een klacht indienen. Als er schade is veroorzaakt, helpt de gemeente om het verzekeringsdossier in orde te brengen.

Procedure

Elke burger heeft het recht om gratis een klacht in te dienen via

Behandeling van je klacht

Je klacht komt bij de klachtenbehandelaar terecht, die deze discreet behandelt. De klachtenambtenaar registreert je klacht en checkt of ze ontvankelijk is. Je krijgt hierover onmiddellijk antwoord.

Als de klacht ontvankelijk is, wordt de gegrondheid van de klacht onderzocht. De klachtenbehandelaar kan je klacht niet behandelen:

  • Als ze anoniem werd ingediend;
  • Als het over beleidsklachten of regelgeving gaat;
  • Als het niet over een dienst van Gemeente Ranst gaat (bv. wespenverdelging, straatverlichting, afvalophaling, rioleringen…);
  • Als het over feiten gaat die meer dan een jaar geleden plaatsvonden;
  • Als er een gerechtelijke procedure loopt over het probleem.

Tijdens het onderzoek speelt de klachtenambtenaar een bemiddelende rol en wordt gestreefd naar een compromis.

De klachtenbehandelaar neemt elke klacht ernstig en bespreekt die met de betrokken gemeentedienst(en). Het gemeentebestuur ziet klachten als signalen die kunnen helpen om de dienstverlening aan de burgers verder uit te bouwen.

Downloads

Contact

Adres
Administratief centrum Gustaaf Peetersstraat 7 , 2520 Ranst
Tel.
Naar top