Kennisgevingsdossier plan-MER 'Beleidsplan Ruimte provincie Antwerpen' ligt ter inzage van 3 februari 2020 tot en met 2 april 2020

Volgens artikel 7 van het plan-MER besluit, ligt het kennisgevingsdossier voor het plan-MER voor het 'Beleidsplan Ruimte provincie Anwerpen' ter inzage op het gemeentehuis.

Deze periode loopt van 3 februari tot en met 2 april 2020. De kennisgeving zal tijdens deze periode raadpleegbaar zijn op de website van het Team Mer (www.omgevingvlaanderen.be), het gemeentehuis (digitaal), deze (gemeentelijke) website (zie pdf bestanden onderaan), op het provinciehuis van Antwerpen (analoog) en op de website van de provincie.

De periode wordt geschorst van 27 maart 2020 tot en met 24 april 2020.

Reacties, opmerkingen en bezwaren die ingediend worden tijdens deze periode worden wel nog als ontvankelijk beschouwd.

De periode zal opnieuw lopen van 25 april 2020 tot en met 1 mei 2020.

Je kan nog tot en met 1 mei 2020 opmerkingen bezorgen:

  • via een brief gericht aan Departement Omgeving, Team Mer, plan-MER ‘Beleidsplan Ruimte provincie Antwerpen’, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel;
  • via afgifte van de opmerking ter plekke aan het Team Mer;
  • via een e-mail aan de dienst Mer naar mer@vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER 'Beleidsplan Ruimte provincie Antwerpen' in de titel);
  • via de gemeente Ranst.
  • via de provincie

Op de website van het Team Mer is een digitaal inspraakformulier beschikbaar waarop je een standaardformulier met jouw eventuele opmerkingen kan formuleren. (https://www.lne.be/digitaal-inspreken-op-een-kennisgevingsnota)

Openingsuren & contact

Dienst omgeving

adres
Gustaaf Peetersstraat 72520 Ranst (Broechem)
Tel. tel.
03 470 10 83 of 03 470 10 89
e-mail
omgeving@ranst.be

Openingsuren

Vandaag open van 9 tot 12 uur
Morgen open van 9 tot 12 uur en 14 tot 19 uur

Door de coronamaatregelen vragen wij je om je bezoek aan het gemeentehuis, het ocmw en andere gemeentediensten zoveel mogelijk uit te stellen.
Voor dringende zaken en als het echt niet anders kan, maak je een afspraak met de betrokken dienst(en).

Deel deze pagina