Kapvergunning

Inhoud

Wanneer je bepaalde bomen of struiken wil kappen, moet je vooraf een vergunning aanvragen.  Al naargelang de situatie spreekt men van een:

  1. omgevingsvergunning, uitgereikt door het college van burgemeester en schepenen
  2. gemeentelijke kapvergunning, uitgereikt door het college van burgemeester en schepenen
  3. kapmachtiging, uitgereikt door het Agentschap van Natuur en Bos

Wanneer je kapwerken uitvoert zonder de vereiste vergunning/machtiging, pleeg je een (bouw)misdrijf en kan je vervolgd worden met in het slechtste geval zelfs een boete en/of gevangenisstraf. Het is dus zeker nuttig om je vooraf goed te informeren voordat je werken uitvoert. Zo vermijd je problemen achteraf. Onze medewerkers van de dienst Omgeving kunnen al je vragen hierover beantwoorden.

Ook voor het vellen van acuut gevaarlijke bomen moet je altijd minstens een besluit van de burgemeester hebben dat je de boom om hoogdringende redenen mag vellen. Neem contact op met de dienst Omgeving om zo snel mogelijk de juiste acties te kunnen ondernemen. 

Als je een kapvergunning krijgt, zorg er dan voor dat die tijdens de uitvoering van de werken op het terrein aanwezig is.

Heraanplant

In de meeste gevallen krijg je een heraanplant opgelegd die je tijdens het eerstvolgende plantseizoen (november - maart) moet uitvoeren. Deze heraanplant kan je niet meer zonder vergunning verwijderen. De heraanplant moet gebeuren met streekeigen soorten.

Voorwaarden

Een omgevingsvergunning voor het vellen van bomen of het wijzigen van vegetatie

Volgens het omgevingsdecreet heb je voor het vellen van hoogstammige bomen een omgevingsvergunning nodig. Een hoogstammige is elke boom die op 1 m hoogte boven het maaiveld een stamomtrek heeft van minstens 1 meter.

Uitzondering: het vellen van hoogstammige bomen is vrijgesteld van een omgevingsvergunning als het gaat om bomen die geen deel uitmaken van een bos en binnen een straal van 15 meter van een vergunde woning of bedrijfsgebouw gelegen zijn in een woongebied of een industriegebied. In dat geval is wel een gemeentelijke kapvergunning nodig.

Een kapvergunning volgens het gemeentelijke reglement 

Elk gemeentebestuur kan strengere regels uitvaardigen dan in de algemene wetgeving wordt voorzien, waardoor sommige vrijgestelde werken alsnog onderworpen worden aan een omgevingsvergunning.

Ranst heeft zo een gemeentelijk reglement voor het kappen, vellen, rooien en grondig snoeien van alle hoogstammige bomen. Normale snoei valt hier uiteraard niet onder. 
In de praktijk betekent dit dat je voor hoogstammige bomen, die binnen een straal van 15m van een vergunde woning of vergund bedrijfsgebouw gelegen zijn, geen omgevingsvergunning, maar wel een gemeentelijke kapvergunning nodig hebt.

Deze kapvergunning vraag je aan via een formulier dat je kan verkrijgen op de dienst omgeving of via het e-loket.
Verder moet je dossier een inplantingsplan en enkele foto 's bevatten.
Nadat onze diensten jouw dossier hebben ontvangen, wordt een controle ter plaatse uitgevoerd. Vervolgens wordt in principe steeds binnen de 75 dagen een beslissing genomen over de vergunning. De kapvergunning blijft 1 jaar geldig.

Kapmachtiging afgeleverd door het Agentschap Natuur en Bos (ANB)

Het bosdecreet legt een aantal strikte regels op rond kappingen in priv├ębos. Kappingen voorzien in een bos met goedgekeurd bosbeheerplan mogen onmiddellijk worden uitgevoerd en zijn niet meldingsplichtig. Voor alle andere kappingen in het kader van bosbeheer, die niet leiden tot ontbossing moet je een kapmachtiging aanvragen bij het ANB.

Voor het ontbossen van een perceel heb je wel altijd een omgevingsvergunning nodig. Hierbij zal ook een boscompensatie opgelegd worden.

Meer info: www.natuurenbos.be

Downloads

Contact

Adres
Site Van den Nestlaan Van den Nestlaan 110 , 2520 Ranst
Tel.
Vandaag
Op afspraak van 9 tot 12 uur & 14 tot 16.30 uur
Telefonisch bereikbaar van 9 tot 12 uur & 14 tot 16.30 uur
Naar top