Kampvervoersubsidies

Ranstse verenigingen met een jeugdwerking die een kamp organiseren, hebben recht op vervoerssubsidies.

Het jaarlijks voorziene budget wordt pro rata over het aantal erkende aanvragen voor vervoerssubsidies verdeeld.

De kampplaats moet gelegen zijn binnen een geografische cirkel met Ranst als middelpunt en met een maximum straal van 450 kilometer en het kamp moet een minimum duurtijd van vier dagen hebben.

Aanvraag

 1. Een erkende jeugdvereniging of vereniging met jeugdwerking kan slechts één aanvraag indienen per kamp met een maximum van 2 per kalenderjaar.
 2. De aanvraag moet uiterlijk 2 maanden voorafgaand aan het kamp van het lopende kalenderjaar worden ingediend bij de jeugddienst.
 3. Bij de aanvraag van een subsidie voor kampvervoer dienen de volgende gegevens gevoegd te worden:
  1. tijdstip van het kamp
  2. plaats van het kamp
  3. duur van het kamp
  4. offerte van het vervoer
 4. Minimaal één maand voorafgaand aan het kamp beslist het college van burgemeester en schepenen over de toekenning van de subsidie aan de hand van de offerte voor een rechtsgeldige aanvraag.
 5. De subsidie wordt uitbetaald na voorlegging van de facturen van het vervoer. De uitgekeerde tussenkomst kan nooit groter zijn dan de werkelijk betaalde vervoerskosten.

Contact

Adres
Gemeenschapscentrum Den Boomgaard Antwerpsesteenweg 43 , 2520 Ranst
Tel.
Vandaag
Op afspraak van 9 tot 12 uur & 14 tot 19 uur
Telefonisch bereikbaar van 9 tot 12 uur & 14 tot 19 uur
Naar top