Jubileum vieren

Huwelijksjubilea en huldiging van 100-jarigen

Familie of buren mogen dit op voorhand melden op het secretariaat.

De huwelijksjubilarissen (gouden, diamanten, briljanten of platina bruiloft) en 100-jarigen worden uitgenodigd op een feest in Den Boomgaard. Zij krijgen hiervoor ruim een maand vooraf een brief van het secretariaat.

Jubilerende verenigingen

Erkende en gesubsidieerde plaatselijke verenigingen krijgen ter gelegenheid van de jubileumviering van hun 25, 50, 75 of 100- jarig bestaan een toelage van € 250. 
De aanvraag hiervoor moet, vergezeld van de nodige bewijsstukken (vb.: oprichtingsakte, statuten,…), tijdens het jubileumjaar of in het jaar waarin de bijzondere activiteiten worden ingericht, gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen.

Contact

Adres
Administratief centrum Gustaaf Peetersstraat 7 , 2520 Ranst
Tel.
Vandaag
Op afspraak van 9 tot 12 uur & 14 tot 19 uur
Telefonisch bereikbaar van 9 tot 12 uur & 14 tot 19 uur
Naar top