Jubilarissen

Huwelijksjubilea en huldiging van 100-jarigen

De huwelijksjubilarissen (gouden, diamanten, briljanten of platina bruiloft) en 100-jarigen worden uitgenodigd op een feest in Den Boomgaard. Zij krijgen hiervoor ruim een maand vooraf een brief van het secretariaat. Familie of buren van Ranstse 100-jarigen mogen dit op voorhand melden aan het secretariaat.

Jubilerende verenigingen

Erkende en gesubsidieerde plaatselijke verenigingen krijgen ter gelegenheid van de jubileumviering van hun 25, 50, 75 of 100-jarig bestaan een toelage van € 250. 

Richt de aanvraag vergezeld van de nodige bewijsstukken (vb.: oprichtingsakte, statuten,…) tijdens het jubileumjaar of in het jaar waarin je vereniging bijzondere activiteiten inricht, aan het college van burgemeester en schepenen.

Contact

Adres
Administratief centrum Gustaaf Peetersstraat 7 , 2520 Ranst
Tel.
Vandaag
Op afspraak van 9 tot 12 uur & 14 tot 19 uur
Telefonisch bereikbaar van 9 tot 12 uur & 14 tot 19 uur
Naar top