Inwonerspanel

We hechten veel waarde aan de mening van onze inwoners en luisteren naar jouw advies. Eén van de instrumenten die we hiervoor gebruiken, is het inwonerspanel. Dat is een groep van Ranstenaren die samen een dwarsdoorsnede vormen van de samenleving. Als lid van dit panel kan je je mening geven over belangrijke onderwerpen, zoals mobiliteit, dienstverlening en communicatie.

In Ranst ontvingen 1.400 inwoners een brief met de vraag of ze deel wilden uitmaken van ons inwonerspanel. 365 antwoordden bevestigend. 321 mensen namen deel aan de bevraging over de publieke ruimte.

Voor de samenstelling en het organiseren van de bevragingen werken we samen met het externe onderzoekbureau Public Minds.

Bekijk de resultaten van de bevragingen van het inwonerspanel

Bij nieuwe, toekomstige oproepen over de samenstelling van het inwonerspanel kunnen ook andere bewoners zich opgeven om hiervan deel uit te maken.

Contact

Adres
Administratief centrum Gustaaf Peetersstraat 7 , 2520 Ranst
Tel.
Vandaag
Op afspraak van 9 tot 12 uur & 14 tot 19 uur
Telefonisch bereikbaar van 9 tot 12 uur & 14 tot 19 uur
Naar top