Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en participaties

Intergemeentelijke samenwerking is de samenwerking op vrijwillige basis tussen twee of meer gemeenten met het oog op het realiseren van een gemeenschappelijke doelstelling van twee of meer gemeenten/OCMW’s. Voor de OCMW’s  zijn dat de welzijnsverenigingen, als een samenwerking in de vorm van een publiekrechtelijke rechtspersoon die bepaalde opdrachten kan uitvoeren die aan een OCMW zijn toevertrouwd en voor leidinggevende, staf-, expert- en managementfuncties.

Daarnaast participeert de gemeente en het OCMW ook in verschillende private samenwerkingsverbanden zoals VZW’s zoals de SVK De Woonkans in het kader van sociale verhuringen of Regionaal Landschap de Voorkempen.

Hieronder vind je een overzicht van de samenwerkingsverbanden en als bijlage de lijst met de vertegenwoordigers daarin van de gemeente en het OCMW.

Deel deze pagina