Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en participaties

Intergemeentelijke samenwerking is de samenwerking op vrijwillige basis tussen twee of meer gemeenten/OCMW's met het oog op het realiseren van een gemeenschappelijke doelstelling. Daarnaast nemen de gemeente en het OCMW deel aan verschillende private samenwerkingsverbanden, zoals vzw De Woonkans in het kader van sociale verhuringen en Regionaal Landschap de Voorkempen.

Hieronder vind je een overzicht van de samenwerkingsverbanden en als bijlage de lijst met de vertegenwoordigers daarin van de gemeente en het OCMW.

Thema's

Naar top