Installatie bestuursploeg 2019 - 2024

Verkiezing van de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst

In elke gemeente dient er een bijzonder comité voor de sociale dienst gevormd te worden. Voor Ranst bedraagt het aantal leden 8 personen, exclusief de voorzitter.

Het decreet lokaal bestuur bepaalt hoe het aantal leden verdeeld worden over de verschillende lijsten die verkozenen hebben in de gemeenteraad.

De formule die hiervoor gebruikt wordt, is: het aantal zetels in het bijzonder comité (8) gedeeld door het aantal leden in de gemeenteraad (25) maal het aantal verkozenen per partij.

De verkozen lijsten of partijen kunnen elkaars lijsten aan elkaar verbinden. Deze lijsten worden dan als 1 beschouwd. De verkozenen van de partijen N-VA en groen hebben zich voor de verkiezing van het bijzonder comité met elkaar verbonden waardoor ze in de berekening als 1 lijst dienen beschouwd te worden.

Het aantal leden waarover elke partij beschikt:

Partij Zetels Lijsten-verbinding Formule Rechtstreeks verkozen Onrechtstreeks verkozen
N-VA 10 15 15*8 = 4,8

 25

4 1
Groen 5
Open VLD 5 5 5*8 = 1,6

 25

1 0
CD&V/WijRanst 3 3 3*8 = 0,96

 25

0 1
Vlaams Belang 2 2 2*8 = 0,64

 25

0 1
Totaal 25 25 8 5 3

 

Voorwaarden

De kandidaat-leden die elke partij mag voordragen moeten geen verkozenen van de gemeenteraad zijn. Er kunnen voor elk voorgedragen effectief lid BCSD ook kandidaat-opvolgers voorgedragen worden.

Hoe aanvragen

Het decreet schrijft voor dat de partijen uiterlijk 8 dagen voor de installatievergadering van 2 januari 2019 de kandidatenlijsten aan de algemeen directeur dienen te overhandigen (dus uiterlijk dinsdag 25 december). Voor elke voordracht en voor elke kandidaat opvolger voor de goede orde, en gelet op de kerstperiode, verzoeken wij u vriendelijk  uiterlijk de kandidatenlijsten op 21 december 2018 te overhandigen.  

Deel deze pagina