Inschrijven

Welkom!

Iedereen is van harte welkom! We werken niet met een aanmeldsysteem of met een wachtlijst.

Je kan uitgebreid kennis maken met onze school, de schoolvisie, het schoolteam en onze werking tijdens het opendeurmoment op zaterdag 26 maart 2022 tussen 13.30 en 17 uur. 
Alle info hierover zal je tijdig terugvinden op www.gbsdesleutel.be.

Je kan er ook voor kiezen om op een ander moment een bezoek te brengen aan onze school.
Je maakt hiervoor dan een afspraak via 03 485 65 14 of directie@gbsdesleutel.be.   
Met de huidige maatregelen kunnen individuele bezoeken voorlopig enkel na de schooluren. 

Tot binnenkort!
 

Contacteer ons

Instapdata

Je kind kan tussen 2,5 en 3 jaar op één van de volgende 7 instapdata naar de kleuterschool: 

 • de 1ste schooldag na de zomervakantie
 • de 1ste schooldag na de herfstvakantie
 • de 1ste schooldag na de kerstvakantie
 • de 1ste schooldag van februari
 • de 1ste schooldag na de krokusvakantie
 • de 1ste schooldag na de paasvakantie
 • de 1ste schooldag na Hemelvaartsdag

Voor het schooljaar 2021 - 2022 zijn de instapmomenten:

 • de eerste schooldag 1 september 2021
 • de dag na de herfstvakantie 8 november 2021
 • de dag na de kerstvakantie 10 januari 2022
 • de eerste schooldag van februari 1 februari 2022
 • de dag na de krokusvakantie 7 maart 2022
 • de dag na de paasvakantie 19 april 2022
 • de eerste schooldag na Hemelvaartsdag 30 mei 2022

Voor het schooljaar 2022 - 2023 zijn de instapmomenten:

 • de eerste schooldag 1 september 2022
 • de dag na de herfstvakantie 7 november 2022
 • de dag na de kerstvakantie 9 januari 2023
 • de eerste schooldag van februari 1 februari 2023
 • de dag na de krokusvakantie 27 februari 2023
 • de dag na de paasvakantie 17 april 2023
 • de eerste schooldag na Hemelvaartsdag 22 mei 2023

Wordt je kind 2,5 jaar op een instapdatum? Dan mag het al vanaf die dag naar school.
Voor kinderen van 3 jaar en ouder gelden de instapdata niet. Zij kunnen op elke schooldag starten in de kleuterklas.
Bij twijfel kan je op https://onderwijs.vlaanderen.be/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter, op basis van de geboortedatum van je kind, de instapdatum berekenen.

Leerplicht

In België geldt voor alle kinderen een leerplicht van 5 tot 18 jaar. Op die manier wil de overheid ervoor zorgen dat iedereen onderwijs krijgt. Voor alle kinderen die in hetzelfde kalenderjaar geboren zijn, start de leerplicht op hetzelfde moment, namelijk op 1 september van het kalenderjaar waarin zij 5 jaar worden. De leerplicht start dus al in de kleuterschool. 
Voor 5-jarige kleuters is er een leerplicht van 290 halve lesdagen. Voor jongere kinderen is er (voorlopig) geen leerplicht, maar we moedigen als school ook hun aanwezigheid sterk aan, omdat het essentieel is voor een vlotte en succesvolle schoolloopbaan.

Voldoende aanwezigheid in de kleuterschool is een vereiste voor 6-jarige leerlingen om de overstap naar de lagere school te mogen maken. Als een kleuter onvoldoende aanwezig is geweest, kan hij/zij de overstap naar de lagere school pas maken na gunstig advies van de klassenraad. Bij onvoldoende aanwezigheid in de kleuterschool kan de klassenraad ook beslissen dat het kind nog een extra jaar kleuteronderwijs moet volgen alvorens het de overstap kan maken. 

Uitzonderlijk kan een kleuter die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar, toch ingeschreven worden in het lager onderwijs. Hierover kan alleen de klassenraad beslissen en die wint hiervoor advies in bij het centrum voor leerlingbegeleiding (CLB).

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

De Sleutel

adres
Lostraat 512520 Broechem
Tel. tel.
03 485 65 14 of 0492 15 70 11
e-mail
directie@gbsdesleutel.be

Openingsuren

Vandaag gesloten
Morgen gesloten

Contacteer De Sleutel