Inkomensgarantie voor ouderen

Inhoud

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een minimuminkomen dat de overheid verstrekt aan 65-plussers die niet genoeg financiële middelen hebben.

Voorwaarden

Om na te gaan of je recht hebt op de IGO, worden je bestaansmiddelen en die van je eventuele huwelijkspartner of wettelijk samenwonende in kaart gebracht. Meer informatie over de berekening van je financiële middelen en de inkomensgrens waaronder je recht kunt hebben op een IGO, vind je op de website van de Federale Pensioendienst.

Procedure

In de meeste gevallen hoef je zelf geen aanvraag in te dienen voor uw IGO. Bij je pensioenaanvraag wordt jouw eventueel recht op IGO automatisch onderzocht.

Meer informatie over het aanvragen van uw pensioen en/of de IGO vind je op de website van de Federale Pensioendienst.

Kostprijs

Financieel voordeel

Het bedrag dat je kan ontvangen, is afhankelijk van je financiële middelen en je gezinssituatie.

Contact

Adres
Sociaal huis Schildesteenweg 16 , 2520 Ranst
Tel.
Ondernemingsnummer
0212.210.462
Vandaag
Open van 9 tot 12 uur
Op afspraak van 13 tot 16 uur
Naar top