IKA DV

Gemeente Ranst is lid van de dienstverlenende vereniging 'Investeringsvereniging voor de gemeenten van de Kempen en het Antwerpse' die als doel heeft:

  • voor rekening en op verzoek van de deelnemers strategische participaties te financieren, te verwerven en te beheren
  • voor rekening en op verzoek van de deelnemers de financiering te verzorgen van investeringen die voorzien zijn in het budget van de leden van de deelnemers en die niet begrepen zijn in de investeringen bedoeld in punt 1° van onderhavig artikel
  • het overleg tot stand te brengen tussen de vertegenwoordigers van de deelnemers rond de distributie van elektriciteit, gas, en informatie- en communicatiesignalen
Naar top