Igean Milieu en Veiligheid OV

De gemeente Ranst is lid van de opdrachthoudende vereniging “Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen – Milieu en Veiligheid”.

De vereniging heeft tot doel het initiëren, coördineren en realiseren van een vooruitstrevend, duurzaam en integraal beleid van de aangesloten deelnemers inzake milieu en veiligheid:

Milieu:

 1. Inzameling, transport, behandeling (zijnde o.m. sortering, overslag, mechanische behandeling, …) en verwerking van huishoudelijk restafval en/of daarmee vergelijkbaar of gelijkaardig bedrijfsafval evenals de daarbij horende communicatie en het initiëren, coördineren en realiseren van nieuwe initiatieven
 2. Inzameling, transport, behandeling (zijnde o.m. sortering, overslag, mechanische behandeling, …) en verwerking van huishoudelijk selectieve afvalfracties en/of daarmee vergelijkbaar of gelijkaardig bedrijfsafval evenals de daarbij horende communicatie en het initiëren, coördineren en realiseren van nieuwe initiatieven
 3. Hergebruik van afvalstoffen evenals de daarbij horende communicatie en het initiëren, coördineren en realiseren van nieuwe initiatieven
 4. Afvalpreventie evenals de daarbij horende communicatie en het initiëren, coördineren en realiseren van nieuwe initiatieven
 5. Rioolkolken en andere species evenals de daarbij horende communicatie en het initiëren, coördineren en realiseren van nieuwe initiatieven
 6. Juridische en technische ondersteuning inzake handhaving evenals de daarbij horende communicatie en het initiëren, coördineren en realiseren van nieuwe initiatieve

Veiligheid

 1. arbeidsveiligheid in het kader van de wettelijke verplichting die elke werkgever heeft om de arbeidsveiligheid bij het personeel te verzekeren.
 2. de veiligheid van speeltoestellen en speelterreinen
 3. de bouwplaatscoördinatie voor tijdelijke en mobiele bouwplaatsen
 4. de preventie en bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk
 5. andere veiligheidstaken die wettelijk of decretaal voorgeschreven worden

Bijkomende informatie: https://milieuenveiligheid.igean.be

Openingsuren & contact

Secretariaat

adres
Gustaaf Peetersstraat 72520 Ranst (Broechem)
Tel. tel.
03 470 10 86
e-mail
info@ranst.be

Openingsuren

Vandaag gesloten
Morgen open van 9 tot 12 uur

Door de coronamaatregelen vragen wij je om je bezoek aan het gemeentehuis, het ocmw en andere gemeentediensten zoveel mogelijk uit te stellen.
Voor dringende zaken en als het echt niet anders kan, maak je een afspraak met de betrokken dienst(en).

Deel deze pagina