IGEAN Milieu en veiligheid

Inhoud

De gemeente Ranst is lid van de opdrachthoudende vereniging “Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen – Milieu en Veiligheid”.

De vereniging heeft tot doel het initiëren, coördineren en realiseren van een vooruitstrevend, duurzaam en integraal beleid van de aangesloten deelnemers inzake milieu en veiligheid:

Milieu:

 1. Inzameling, transport, behandeling (zijnde o.m. sortering, overslag, mechanische behandeling, …) en verwerking van huishoudelijk restafval en/of daarmee vergelijkbaar of gelijkaardig bedrijfsafval evenals de daarbij horende communicatie en het initiëren, coördineren en realiseren van nieuwe initiatieven;
 2. Inzameling, transport, behandeling (zijnde o.m. sortering, overslag, mechanische behandeling, …) en verwerking van huishoudelijk selectieve afvalfracties en/of daarmee vergelijkbaar of gelijkaardig bedrijfsafval evenals de daarbij horende communicatie en het initiëren, coördineren en realiseren van nieuwe initiatieven;
 3. Hergebruik van afvalstoffen evenals de daarbij horende communicatie en het initiëren, coördineren en realiseren van nieuwe initiatieven;
 4. Afvalpreventie evenals de daarbij horende communicatie en het initiëren, coördineren en realiseren van nieuwe initiatieven;
 5. Rioolkolken en andere species evenals de daarbij horende communicatie en het initiëren, coördineren en realiseren van nieuwe initiatieven;
 6. Juridische en technische ondersteuning inzake handhaving evenals de daarbij horende communicatie en het initiëren, coördineren en realiseren van nieuwe initiatieven.

Veiligheid

 1. Arbeidsveiligheid in het kader van de wettelijke verplichting die elke werkgever heeft om de arbeidsveiligheid bij het personeel te verzekeren;
 2. De veiligheid van speeltoestellen en speelterreinen;
 3. De bouwplaatscoördinatie voor tijdelijke en mobiele bouwplaatsen;
 4. De preventie en bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk;
 5. Andere veiligheidstaken die wettelijk of decretaal voorgeschreven worden.

Meer info

www.milieuenveiligheid.igean.be

Naar top