IGEAN dienstverlening

Inhoud

De gemeente Ranst is lid van de dienstverlenende vereniging 'Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen'.

De vereniging wil de duurzame ontwikkeling voor samenhangende beleidsdomeinen van de aangesloten deelnemers bevorderen waarbij zowel ecologische, sociale en economische aspecten aan bod komen:

  • Een doelmatig grondbeleid: door het verwerven, bouwrijp maken en het ter beschikking stellen van onroerende goederen;
  • Een huisvestingspolitiek: door het verwerven, gezond maken, ontwerpen en bouwen van woningen en woonwijken in functie van de behoeften;
  • De realisatie, exploitatie en uitbreiding van terreinen en zones voor nijverheids-, handels-, ambachts-, land- en tuinbouwbedrijven: door het verwerven, bouwrijp maken, uitrusten en ter beschikking stellen van onroerende goederen;
  • De bevordering van duurzame ontwikkeling aan de hand van projecten in het kader van een ecologische beleidsvoering;
  • De ruimtelijke ordening waaronder verkeer en mobiliteit: door studie van alle daarbij betrokken problemen. In het bijzonder door het opmaken van gemeentelijke-, gewest- en sectorplannen van ruimtelijke ordening, in samenwerking met de bestaande wettelijke organismen voor stedenbouw en ruimtelijke ordening, en door de uitvoering ervan. Aan de gemeenten geeft zij advies en verleent zij hulp over alle technische problemen die verband houden met de ruimtelijke ordening, de aanleg en uitrusting van het gemeentelijke grondgebied;
  • De bevordering van de gezondheid, hygiĆ«ne en het sociaal welzijn;
  • Het verstrekken van diensten ter ondersteuning en begeleiding van de gemeentelijke dienstverlening.

Meer info

www.dienstverlening.igean.be

Naar top