Huurwaarborg

Inhoud

Wie een woning wil huren maar de huurwaarborg niet kan betalen, kan Zorg en welzijn vragen om borg te staan. Zorg en welzijn treedt op als tussenpersoon tussen huurder en verhuurder.

De borgstelling is uitsluitend administratief en kan maximum 3 maanden huur bedragen.

Voorwaarden

 • Je verblijft in Ranst.
 • Je kan alleen voor je hoofdverblijfplaats een huurwaarborg aanvragen.
 • De huisbaas moet akkoord gaan met een borgstelling door zorg en welzijn.
 • Het financieel onderzoek moet uitwijzen of je de gevraagde huurprijs kan betalen en al dan niet in de mogelijkheid bent om de huurwaarborg zelf te betalen.
 • Je moet rekeninguittreksels van zicht- en spaarrekeningen voorleggen.
 • Je moet de aanvraag tot huurwaarborg indienen voordat je in de woning trekt. Het huurcontract mag al ondertekend zijn. De betaling van de huurwaarborg is door de huisbaas niet meer afdwingbaar van zodra je in de woning verblijft.

Procedure

 • In eerste instantie kan je via Wonen in Vlaanderen bekijken of je in aanmerking komt voor een huurwaarborglening.
 • Een aanvraag voor een huurwaarborg doe je bij zorg en welzijn tijdens de openingsuren.
 • Zorg en welzijn onderzoekt je vraag en beslist of je in aanmerking komt voor een huurwaarborg.
 • Zorg en welzijn staat administratief borg voor maximaal drie maanden huur.
 • Je betaalt maandelijks minimaal € 30 per maand van de huurwaarborg terug.

De huurder en verhuurder zijn verplicht om in aanwezigheid van beide partijen en voor gezamenlijke rekening een gedetailleerde plaatsbeschrijving op te stellen. Als er geen gedetailleerde plaatsbeschrijving opgemaakt is, gaat men ervan uit dat de woning zich aan het einde van de overeenkomst nog in dezelfde staat bevindt als toen de huurder de woning betrok. De huurder is dan niet verantwoordelijk voor de mogelijke schade en de herstellingskosten. Hij is wel verantwoordelijk als de verhuurder kan bewijzen dat bepaalde beschadigingen er bij de intrek van de huurder nog niet waren. Zorg en welzijn hoeft niet te controleren of er een plaatsbeschrijving werd opgemaakt.

Het OCMW van de gewoonlijke feitelijke verblijfplaats is bevoegd. Het hangt dus af van het ogenblik waarop je je aanvraag doet. Wanneer je het OCMW steun vraagt voor de huurwaarborg nadat je je in je nieuwe woning hebt gevestigd, richt je je tot de gemeente waar je nieuwe woning zich bevindt. Op deze algemene regel is er een uitzondering voor daklozen en personen die de lokale of federale opvangstructuur voor vluchtelingen verlaten.

Wat meebrengen

 • het huurcontract van de woning
 • de identiteitskaart van elk gezinslid
 • rekeninguittreksels van de bank van de laatste drie maanden
 • eventueel al het akkoord van de verhuurder

Kostprijs

Het bedrag dat je ontvangt, is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Het gaat wel om een bedrag gelijk aan maximaal drie maanden huur.

Contact

Adres
Sociaal huis Schildesteenweg 16 , 2520 Ranst
Tel.
Ondernemingsnummer
0212.210.462
Naar top