Huurpremie

Inhoud

Personen die minstens vier jaar op een wachtlijst staan voor een sociale huurwoning bij een sociale huisvestingsmaatschappij komen mogelijk in aanmerking voor een huurpremie via Wonen Vlaanderen.

Voorwaarden

Hoofdverblijfplaats

Je huurt een conforme woning als hoofdverblijfplaats in Ranst. De huur die je maandelijks betaalt, mag niet hoger zijn dan de maximale huurprijs naargelang je gezinssituatie. Voor dat maximum is er een onderscheid tussen zelfstandige woningen en kamers. Een zelfstandige woning beschikt over een eigen keuken, een eigen wc én een eigen badkamer.

Wachtlijst

Je staat minstens vier jaar ingeschreven op de wachtlijst voor een sociale huurwoning bij een sociale huisvestingsmaatschappij die werkzaam is in Ranst.

Inkomen

Wonen Vlaanderen gaat niet langer verder op het inkomen en de gezinssituatie zoals het gekend is bij je domiciliemaatschappij. Ze bevraagt zelf je gezamenlijk jaarinkomen en je gezinssituatie bij de federale overheidsdienst Financiën, de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid en het Rijksregister. De maximale inkomensgrenzen worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd.

Procedure

Zodra je vier jaar zonder onderbreking bij een domiciliemaatschappij op de wachtlijst staat voor een sociale huurwoning, meldt je woonmaatschappij dat aan het agentschap Wonen Vlaanderen. Hun Team Huurpremie stuurt je dan automatisch een invulformulier om de huurpremie aan te vragen. Als je geen invulformulier hebt ontvangen, maar denkt toch in aanmerking te komen, kan je het best contact nemen met de sociale huisvestingsmaatschappij waar je bent ingeschreven.

Kostprijs

Het bedrag van de huurpremie hangt af van de huurprijs van de woning en de grootte van het gezin.

Meer info

Je vindt meer informatie op www.vlaanderen.be.

Contact

Adres
Sociaal huis Schildesteenweg 16 , 2520 Ranst
Tel.
Ondernemingsnummer
0212.210.462
Naar top