Hernummering

Door uitbreiding van bepaalde percelen komen in sommige straten huisnummers meermaals voor, aangevuld met kleine ondernummers of -letters. Dit zorgt op heel wat plaatsen voor verwarring en onduidelijkheid bij zowel bewoners, postbedelers als hulpverleners.

Om de openbare veiligheid van de bewoners te verbeteren en om hun postzekerheid te verhogen, wil de gemeente aan elke woning een duidelijk, uniek huisnummer geven. 

Dat is een omvangrijke operatie. Vaak moet de gemeente immers een volledige straat hernummeren om in het begin van de straat een aantal dubbele huisnummers weg te werken.

Het gemeentebestuur beseft dat deze verandering het nodige papierwerk meebrengt voor de betrokken inwoners. Maar in het belang van de openbare veiligheid en de juiste inzet van de hulpdiensten kiezen we voor hernummering van bepaalde straten.

Hoe aanvragen

Als je bericht hebt gekregen van een hernummering in jouw straat, dan mag je tijdens de openingsuren naar de dienst Bevolking gaan. Zij passen het adres op jouw identiteitskaart aan. Vergeet de pincodes van de identiteitskaarten en kids-Id niet mee te brengen. 

Afhandeling

De onderstaande lijst kan dienen als leidraad van door jou  te verwittigen diensten. Hij is niet volledig en niet voor iedereen van toepassing:

 • vrienden en familie
 • kinderbijslag
 • werkgever
 • pensioendienst in het buitenland
 • scholen (teken-, muziek-, avondschool, …)
 • kinderopvang
 • bankinstelling
 • verzekeringsmaatschappijen (auto, brand, burgerlijke aansprakelijkheid, levensverzekering, hospitalisatie, …)
 • huurcontract/eigenaar van uw woning
 • abonnementen op kranten en tijdschriften
 • vakbond
 • VDAB
 • huisarts en eventueel specialisten
 • ziekenhuizen
 • gsm- en telefonie-operatoren
 • internetabonnement
 • verenigingen waarvan u lid bent
 • bibliotheek
 • klantenkaarten

 

De gemeente brengt zelf een aantal instanties op de hoogte van de administratieve hernummering. Het gaat onder meer om:

 • de FOD Financiën (registratie, belastingen)
 • nutsmaatschappijen (gas, water, elektriciteit)
 • de DIV (voor uw wagen)
 • alle diensten die toegang hebben tot het rijksregister.

Openingsuren & contact

Dienst Bevolking

adres
Gustaaf Peetersstraat 72520 Ranst (Broechem)
Tel. tel.
03 470 10 84
Fax fax
03 233 34 11
e-mail
bevolking@ranst.be

Openingsuren

Vandaag open van 9 tot 12 uur
Morgen open van 9 tot 12 uur

Je kan ook altijd in onderling overleg met de betrokken dienst(en) een afspraak maken tijdens de kantooruren en op dinsdag eventueel ook tussen 19 en 20 uur. 

Deel deze pagina